Kategorija: Preporučujemo

21. mart – Svjetski dan poezije

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
Svjetski dan poezije obilježava se svake godine 21. marta. Odluka o proglašenju ovoga datuma, kojim će se obilježavati Svjetski dan poezije, donesena je na 30. zasjedanju UNESCO-a u Parizu 1999. godine. Ovim se željelo ukazati, prije svega, na tradicionalne usmene obrasce te ukazati na značaj kulture čitanja i pisanja u...

Kristina Nestingler, ”Konrad ili dijete iz konzerve”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
U novom bloku Lektirnog četvrtka, koji se bavi onim izdanjima koja se nalaze u Dječijoj zbirci Biblioteke ”Behram-beg”, danas predstavljamo odlični roman ''Konrad ili dijete iz konzerve'', koji je napisala Kristina Nestingler. Ova auotorica na veoma duhovit način piše o ozbiljnim temama: odnosi u porodici, dogodovštine u školi, u odrastanju...

Safet Sijarić, ”Rod i dom”, Bosanska riječ, Tuzla, 1999.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
Roman Safeta Sijarića tematizira sudbinu žene u patrijarhalnim uslovima života u kojima se ogleda sudbina Paše, djevojke koja je imala snove, ali ih nikad nije ostvarila. Naime, nekoliko je slojeva ovoga romana: prvi se tiče Paše i njezine sudbine, drugi sloj je duboko ukorijenjen u patrijarhalne ''vrijednosti'' koji nam pokazuju...

Promovisana monografija ”40 bosanskohercegovačkih mushafa”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
U Behram-begovoj medresi je u utorak, 7. marta 2023. godine, promovisana naučna monografija ''40 bosanskohercegovačkih mushafa'' u kojoj su predstavljeni najljepši rukopisi Kur’ana u Bosni i Hercegovini. Autori monografije, dr. Ćazim Hadžimejlić i dr. Haris Dervišević, u ovom djelu su predstavili 40 rukom prepisanih i ukrašenih starih mushafa koji se...

Malik, ”Muvetta”, Dar El-Ihja’ el-kutub el-arebijje, Kairo, 1951, sv. 1-2.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
''Muvetta'' Malika ibn Enesa je jedna od najstarijih i najvažnijih hadiskih zbirki. Prenosi se u oko 100 verzija (rivajeta). Verziju koja je pred nama prenosi Jahja ibn Jahja el-Endelusi, Malikov učenik. Sadrži 2861 predaju pretežno iz oblasti fikha, te manji dio iz akaida i ahlaka. Hadisi su podijeljeni u 61...

Hans Kristijan Andersen – ”Bajke i priče”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
U novom bloku Lektirnog četvrtka, koji se bavi onim izdanjima koja se nalaze u Dječijoj zbirci Biblioteke ''Behram-beg'', danas preporučujemo Hansa Kristijana Andersena i njegovu knjigu bajki i priča, koju je objavila sarajevska ''Svjetlost''. Ova knjiga bajki i priča sadrži jedne od najpoznatijih Andersenovih bajki kao što su: ''Princeza na...