Kategorija: Preporučujemo

Muhammed ibn Abdurrahmān el-Arīfī, Uživaj u životu, Ilum, d.o.o., 2009.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
Saudijski autor Muhammed ibn Abdurrahmān el-Arīfī napisao je mnoštvo knjiga, ali mu je knjiga ''Uživaj u životu'', kako on kaže, ''srcu najmilija i naučno najkorisnija''. Nastala je kao rezultat istraživanja kojima se autor bavio dvadeset godina. Knjiga čitaocu daje upute i savjete kako da se ophodi prema ljudima, kako da...

Mubina Moker, Šejh Hasan Kaimija – sin vremena, 2019.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
Rekli bismo da o Hasanu Kaimiji, poznatom kao Kaimi Baba, ponešto i znamo. Međutim, autorica Mubina Moker u svojoj knjizi pod naslovom Šejh Hasan Kaimija – sin vremena – dodatno rasvjetljava ličnost Hasana Kaimije; pruža nam informacije koje nam do sada nisu bile dostupne te ispravlja neke do sada krivo...

Sabina Bakšić i Halid Bulić, Pragmatika, “Bookline”, Sarajevo, 2019.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
Iako se jezikom u praksi ili primijenjenim jezikom, onim što je predmet interesovanja pragmatike, bavilo mnogo ranije unutar naučnih disciplina kao što su: filozofija, gramatika, semantika, sociolingvistika, i td. pragmatika kao zasebna lingvistička disciplina javlja se sedamdesetih godina protekloga stoljeća kada se javlja sve veći broj istraživača koji se počinju...

Na svečanoj mevludskoj akademiji otvorena Izložba mushafā

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
Dana 04. 12. 2019. godine Medžlis Islamske zajednice Tuzla u saradnji sa JU Specijalna biblioteka ''Behram-beg'' u Tuzli i Institutom za društvena i religijska istraživanja Tuzla, pod pokroviteljstvom Muftijstva tuzlanskog, organizirao je svečanu mevludsku akademiju u Narodnom pozorištu Tuzla. Akademija je započela otvaranjem Izložbe mushafā koju su pripremili uposlenici Biblioteke...

Noel Malcolm, ”Povijest Bosne”, Erasmus Gilda, Novi Liber, Dani, Zagreb – Sarajevo, 1995

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
Kažu da ''Historiju pišu pobjednici.'' (George Orwell) Ali, kažu da kada hoćete steći što objektivniju percepciju o nečemu što se desilo u prošlosti, da biste izbjegli pristrasnost, tendencioznost i navijački stav, treba saslušati (iščitati) i ''drugu stranu''. Na primjer, ako hoćete saznati šta se to dešavalo u Osmanskome carstvu, trebalo...

Elif Šafak, “40 pravila ljubavi”, Buybook, Sarajevo, 2013.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
U ovom romanu divno se govori o važnosti Kur'ana pa bih to podjelila s vama, dragi čitatelji. „Kur'an je bujica“, reče: 'Oni koji ga posmatraju iz daljine vide samo jednu rijeku. Ali oni koji plivaju u njemu, vide najmanje četiri. Poput različitih vrsta riba, neki od nas plivaju bliže površini...