O nama

Osoblje

Mr. Admir Muratović

Mr. Admir Muratović

direktor

E-mail: direktor@behrambeg.ba          Telefon/fax: +387 35 277 340

Muratović (Rešid) Admir rođen je u Skoplju 06. 03. 1982. godine. Osnovnu školu završio je u Brčkom 1996. te Behram-begovu medresu u Tuzli 2000. godine. Iste godine upisuje se na Odsjek za orijentalnu filologiju (arapski jezik i književnost – turski jezik i književnost) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu koji je sa izuzetnim uspjehom završio 2005. godine. Za vrijeme studija više puta je boravio u Egiptu i Turskoj radi specijalizacije arapskog i  turskog jezika.

2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli odbranio je magistarski rad na temu ,,Jezičke karakteristike mevluda hafiza Saliha Gaševića i time je stekao zvanje magistra humanističkih nauka iz oblasti lingvistike.

Prevodilac je i koprevodilac brojnih radova i nekoliko knjiga s turskog i arapskog jezika.

Od 2005. godine zaposlen je u Behram-begovoj medresi kao profesor arapskog jezika. Jednu godinu radio je i u gimnaziji ”Ismet Mujezinović” kao profesor turskog jezika. Sa svojim učenicima u Medresi nekoliko puta osvajao je prva mjesta na takmičenju iz arapskog jezika između učenika medresā u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Dvije godine radio je na projektu podučavanja palestinskih studenata bosanskom jeziku na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Jedno vrijeme je bio stručni savjetnik za arapski i turski jezik pri Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

Učesnik je mnoštva seminara, tribina i konferencija organiziranih u cilju dopunjavanja znanja i vještina vezanih za profesore jezikā.

Od 2013. do 2017. godine obavljao je dužnost koordinatora učeničkog lista Misak.

Student je trećeg ciklusa studija (doktorski studij) iz oblasti lingvistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Za direktora JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli imenovan je 2017. godine.

Oženjen je i otac je dvoje djece.

Elmedina Ćetin

Elmedina Ćetin

bibliotekar

Rođena je 28. 01. 1973. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završila je u Tuzli. Uporedo sa studijem stiče iskustvo na radio Hayatu kao urednik i voditelj vjerskih emisija. Diplomirala je 2001. godine na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za bosanski jezik i književnost. Jedno vrijeme radila kao nastavnica u osnovnoj školi. U Uredu tuzlanskog muftije radila je na poslovima tehničkog sekretara. U JU Specijalna biblioteka “Behram-beg” u Tuzli radila je 15 godina na mjestu direktora, a trenutno obavlja poslove bibliotekara. Stučni ispit u bibliotečkoj djelatnosti položila je 2006. godine a 2004. pohađala je kurs turskog jezika (I i II  stepen) te položila ispit i tako stekla pravo da dobije certifikat Tike. Posjeduje i certifikat Fidan Education Centar 1. stepena kursa turskog jezika. Od Arhiva Tuzlanskog kantona dobila je certifikat 2010. godine za učešće na Savjetovanju „Arhivska praksa 2010“, posvećenom edukaciji zaposlenika na poslovima kancelarijskog i arhivskog poslovanja u registraturama.

Mr. Sead Husić

Mr. Sead Husić

bibliotekar

Rođen je 28. 04. 1986. godine u Tuzli. Diplomirao i magistrirao je 2010, odnosno 2020. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Poeziju, prozu, eseje i radove o književnosti objavljuje u književnim časopisima i na web portalima. Objavio je osam knjiga: Na tragu modernizma (2015), Čovjek koji piše priče (2017), Stvari (2017), Iz savremenih književnosti / Apriorna čitanja (2020), Časopisne pjesme (2020), Donijevši sebe sa historijom, izabrane i prevedene pjesme (2020), Čovjek koji piše priče, 2. izdanje (2021) i Tradicionalno i subverzivno u usmenoj poeziji Bošnjaka / Studija o petoj rukopisnoj knjizi ”Muslimanske narodne pjesme” Muharema Kurtagića (2022). Jedno vrijeme radio je u osnovnoj školi kao nastavnik. Nagrađivan je za književni rad. U JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli od 2018. godine radi na mjestu bibliotekara.

Jusuf Džafić

Jusuf Džafić

bibliotekar

Jusuf Džafić je rođen 1991. godine u Bijeljini. Tu je završio osnovnu školu. Behram-begovu medresu u Tuzli je završio 2010. godine. Upisuje se 2011. godine u Kairu na Univerzitet ”El-Azhar” na Šerijatsko-pravni fakultet, odsjek Šerijatsko pravo. Diplomirao je 2015. godine. Oženjen je i otac dva djeteta. Od 2020. godine radi na mjestu bibliotekara. Aktivan je na spisateljskom polju. Do sada je objavio, u 13 časopisa, 18 internet portala, te 12 književnih zbirki, preko 500 članaka iz različitih oblasti. Ti članci su objavljeni i na preko 150 internet stranica. Njegovi radovi su prevođeni na bugarski, albanski i romski jezik. Pored nekoliko proznih radova, Jusuf Džafić piše i poeziju. Autor je dvije autorske pjesničke zbirke, te prevodilac jedne pjesničke zbirke sa bosanskog jezika na engleski. Pored toga, napisao je još 22 knjige. Član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine od 2023. godine. Nagrađivan je za svoj naučni i književni rad. Govori arapski i engleski jezik, a služi se turskim i osmanskim turskim jezikom. Učestvovao je na nekoliko naučnih skupova, konferencija i okruglih stolova. Autor je pet izložbi. Sudjelovao je na više debata međureligijske prirode. Zabilježio je desetine gostovanja na islamskim globalnim satelitskim televizijama na engleskom i arapskom jeziku. Posjeduje i oko 50 idžazetnama iz islamskih nauka.

 

Ostalo osoblje:

  • Elvira Avdić, higijeničarka