O nama

Osoblje

Mr. Admir Muratović

Mr. Admir Muratović

direktor

E-mail: direktor@behrambeg.ba          Telefon/fax: +387 35 277 340

Muratović (Rešid) Admir rođen je u Skoplju 06. 03. 1982. godine. Osnovnu školu završio je u Brčkom 1996. te Behram-begovu medresu u Tuzli 2000. godine. Iste godine upisuje se na Odsjek za orijentalnu filologiju (arapski jezik i književnost – turski jezik i književnost) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu koji je sa izuzetnim uspjehom završio 2005. godine. Za vrijeme studija više puta je boravio u Egiptu i Turskoj radi specijalizacije arapskog i  turskog jezika.

2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli odbranio je magistarski rad na temu ,,Jezičke karakteristike mevluda hafiza Saliha Gaševića i time je stekao zvanje magistra humanističkih nauka iz oblasti lingvistike.

Prevodilac je i koprevodilac brojnih radova i nekoliko knjiga s turskog i arapskog jezika.

Od 2005. godine zaposlen je u Behram-begovoj medresi kao profesor arapskog jezika. Jednu godinu radio je i u gimnaziji ”Ismet Mujezinović” kao profesor turskog jezika. Sa svojim učenicima u Medresi nekoliko puta osvajao je prva mjesta na takmičenju iz arapskog jezika između učenika medresā u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Dvije godine radio je na projektu podučavanja palestinskih studenata bosanskom jeziku na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Stručni savjetnik je za arapski i turski jezik pri Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

Učesnik je mnoštva seminara, tribina i konferencija organiziranih u cilju dopunjavanja znanja i vještina vezanih za profesore jezikā.

Od 2013. do 2017. godine obavljao je dužnost koordinatora učeničkog lista Misak.

Student je trećeg ciklusa studija (doktorski studij) iz oblasti lingvistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Za direktora JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli imenovan je 2017. godine.

Oženjen je i otac je dvoje djece.

Elmedina Ćetin

Elmedina Ćetin

bibliotekar

Rođena je 28. 01. 1973. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završila je u Tuzli. Uporedo sa studijem stiče iskustvo na radio Hayatu kao urednik i voditelj vjerskih emisija. Diplomirala je 2001. godine na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za bosanski jezik i književnost. Jedno vrijeme radila kao nastavnica u osnovnoj školi. U Uredu tuzlanskog muftije radila je na poslovima tehničkog sekretara. U JU Specijalna biblioteka “Behram-beg” u Tuzli radila je 15 godina na mjestu direktora, a trenutno obavlja poslove bibliotekara. Stučni ispit u bibliotečkoj djelatnosti položila je 2006. godine a 2004. pohađala je kurs turskog jezika (I i II  stepen) te položila ispit i tako stekla pravo da dobije certifikat Tike. Posjeduje i certifikat Fidan Education Centar 1. stepena kursa turskog jezika. Od Arhiva Tuzlanskog kantona dobila je certifikat 2010. godine za učešće na Savjetovanju „Arhivska praksa 2010“, posvećenom edukaciji zaposlenika na poslovima kancelarijskog i arhivskog poslovanja u registraturama.

Mr. Mirsada Suljić

Mr. Mirsada Suljić

bibliotekar

Rođena je 01. 04. 1966. godine u Tuzli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Tuzli na Odsjeku za bosanski jezik i književnost. Magistrirala je na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli iz oblasti teatrologije. Jedan je od osnivača  JU Specijalna biblioteka “Behram-beg” u Tuzli u kojoj i danas radi kao bibliotekar. Učesnica je naučnih skupova i seminara iz oblasti bibliotekarstva i književnosti. Objavljivala je radove o književnosti u brojnim bosanskohercegovačkim časopisima. Poseban interes pokazuje za scensko predstavljanje autora i njihovih djela iz fonda Biblioteke. Nositeljica je mnoštva projekata iz oblasti teatrologije.

Sead Husić

Sead Husić

bibliotekar

Rođen je 28. 04. 1986. godine u Tuzli. Diplomirao je 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Poeziju, prozu, eseje i radove o književnosti objavljuje u književnim časopisima i na web portalima. Objavio je četiri knjige: Na tragu modernizma (2015), Čovjek koji piše priče (2017), Stvari (2017) i Iz savremenih književnosti / Apriorna čitanja (2020). Jedno vrijeme radio je u osnovnoj školi kao nastavnik. Trenutno je na II ciklusu Filozofskog fakulteta u Tuzli. Prevođen je na danski, mađarski, švedski i makedonski jezik. Nagrađivan je za književni rad. U JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli od 2018. godine radi na mjestu bibliotekara.

 

Ostalo osoblje:

  • Elvira Avdić, higijeničarka