“Behram Bey” Kütüphanesi

Hususi amaçlı Tuzla ”Behram Bey” Kütüphanesi kamu kurumu mensuplarının İslam araştırmalarını, Bosna Hersek vatandaşlarının kültürel gelenekleri ve diğer bilim dallarında eğitim, bilgi ve kültürel ile bilimsel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Kütüphane 3 Haziran 1993 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. O dönemde, Tuzla İslam Birliği Meclisi bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Bu kütüphane, belirli bir süre sonra bağımsız kurum olarak devam ederek, 2005 yılında şuanda bulunduğu Solni trg, No: 6 adresindeki yeni yerine taşınmıştır. Tuzla'daki bu kütüphane, Saraybosna'daki meşhur Gazi Husrev Bey Kütüphanesi dışında, Bosna Hersek İslam Birliği çatısı altında faaliyet gösteren iki kütüphaneden bir tanesidir. Ayrıca, şehrimizdeki ”Derviş Suşiç” Halk ve Üniversite Kütüphanesi dışındaki, halka açık iki kütüphaneden bir tanesidir. Kurucuları, Bosna Hersek İslam Birliği Meclisi ve Tuzla Kantonu Meclisi'dir. Kütüphane, Bosna Hersek İslam Birliği'nin  Tuzla Müftülüğü bölgesinde faaliyet gösteren altı kurumdan bir tanesidir.

Hususi amaçlı Tuzla ”Behram Bey” Kütüphanesi’ni, Tuzla şehrindeki diğer kütüphanelere nazaran, özel kılan; Osmanlıca, Türkçe, Arapça ve Farsça başta olmak üzere, Doğu dillerinde yazılmış kitapların sayısının fazlalığıdır. Bazıları 350'den fazla veya yaklaşık 500 yıllık olan 143 el yazması  eser, kütüphanenin en değerli servetidir (1078/1668'de istinsah edilmiş Şeyh Sadi Şirazi'nin Gülistanı veya 931/1524'de istinsah edilmiş Imam Ibn El-Bezzazi'nin El-Fetava el-Bezzaziyye adlı eseri).

Kütüphanede, Doğu dillerinde yazılmış derlemelerin yanı sıra, Boşnakça derlemeler ve çocuk derlemeleri de bulunmaktadır. Kütüphane yayıncılık da yapmaktadır. Kütüphanede 28.000'den fazla kitap yer almaktadır. İngilizce, Almanca, Fransızca, Türkçe olmak üzere birçok dilde yazılmış esere ulaşmak mümkündür.

Kütüphane ayrıca çok sayıdaki gazete, dergi ve magazin koleksiyonuna sahiptir. Süreli yayınların büyük bir bölümü de bahsi geçen dillerde yazılmıştır. Kütüphanemiz, kültür tarihimizi inceleyen herkese hizmet verme ve Bosna Hersek halkıyla diyalog kurulmasına katkı sağlama kendine misyonunu önümüzdeki dönemlerde de devam ettirecektir.