O nama

Upravni odbor

Upravni odbor čine:

  • Muhamed Hasanspahić, predsjednik
  • Emina Hatunić, član