O nama

Biblioteka danas

Javna ustanova Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli namijenjena je obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih i naučnih potreba građana iz oblasti islamistike, kulturne tradicije građana Bosne i Hercegovine i ostalih naučnih disciplina. Biblioteka u Tuzli jedna je od dvije biblioteke koje djeluju pod krovom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pored čuvene Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, i jedna je od dvije biblioteke javnog karaktera u našem gradu, pored Narodne i univerzitetske biblioteke ”Derviš Sušić”. I s jednom i s drugom bibliotekom biblioteka ”Behram-beg” ima izuzetno dobru saradnju. Osnivači su joj Sabor Islamske zajednice u BiH i Skupština Tuzlanskog kantona.

Ono što Javnu ustanovu Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli čini posebnom u odnosu na ostale biblioteke u našem gradu jeste veliki broj knjiga na orijentalnim jezicima: osmanskom, turskom, arapskom i perzijskom. Među njima su i 143 rukopisa koji čine posebno bogatstvo Biblioteke; neki od njih su stari i više od 350 godina – ”Đulistan” šejha Sadija Širazija, prepisan oko 1078/1668. godine ili oko 500 godina kao što je ”El-Fetava el-bezzazijje” Imama Ibn el-Bezzaza, prepisan  931/1524. godine. U Biblioteci se nalazi i nekoliko prostorija u kojima su pohranjene knjige, te čitaonica snabdjevena internet mrežom koju članovi Biblioteke mogu svakodnevno koristiti, poštujući predviđena pravila, bez dodatne novčane nadoknade. Biblioteka djeluje na području Tuzlanskog muftiluka.

Biblioteka trenutno ima više od 28. 500 knjiga, oko 1850 starih i rijetkih knjiga, a među njima je veliki broj lektira za osnovne i za srednje škole. Prioritetni cilj Biblioteke u narednom periodu jeste otvoriti se prema javnosti, tj. popularizirati knjigu i njenu ulogu u našem društvu. U tom kontekstu, pored svojih uobičajenih praksi, Biblioteka će u narednom periodu redovno održavati manifestacije edukativno-kulturnog karaktera kako bi se, i na taj način, popularizirala knjiga i podigla kultura naših građana na viši nivo. Početkom 2018. godine definisano je priznanje ”Čitalac godine”, koje se dodjeljuje najaktivnijem članu Biblioteke za prethodnu godinu. Također, od 2018. godine Biblioteka je članica COOBIS sistema Bosne i Hercegovine.