Učenici iz Gračanice posjetili Biblioteku

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

 

U okviru profesionalne orijentacije učenici osnovnih škola iz Gračanice, tj. iz osnovne škole ”Malešići” i ”Stjepan Polje” posjetili su 19. 02. 2019. godine našu biblioteku i tom se prilikom upoznali sa potencijalima Biblioteke i sa onim knjigama koje će njima u budućem školovanju najviše koristiti. U okviru posjete održano je predavanje o Biblioteci i njenim budućim planovima i aktivnostima. Predavanje je održao direktor Biblioteke Admir Muratović. Koristimo se prilikom i zahvaljujemo nastavnom osoblju osnovnih škola i učenicima koji su nas posjetili.

Najpopularnije