Ismail Palić, Mirela Omerović, ”Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi”, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2023.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Knjiga ”Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi” autora prof. dr. Ismaila Palića i prof. dr. Mirele Omerović, kako je to stručna javnost primjetila, ima ogroman značaj u našoj bosanskohercegovačkoj društvenoj zajednici i kao takva tematizira pitanje ili pitanja odgojno-obrazovnog sistema i cjelokupne obrazovne politike a to je usvajanje i učenje maternjeg jezika te razvoj učeničkih jezičkih kompetencija. Na tom tragu, ova knjiga je teorijski odlično zasnovana, te praktična – budući da sadrži odgovarajuće nastavne materijale koji su na odličan način koncipirani – neobavezni, motiv su više da im učenici pristupaju i rješavaju ih na veliko zadovoljstvo. Ova knjiga je savremeno naučno djelo, itekako neophodno i svrsishodno svima nama koji se na neki način jezik, kao profesionalnom kategorijom, bavimo.

Ovom publikacijom autori nude savremene spoznaje iz lingvističke nauke, posebno sadržaje iz sociolingvistike, pragmatike, kulture govora i kulture izražavanja, savremenih didaktičko-metodičkih koncepata i uopće najnovijih pristupa odgojno-obrazovnoj praksi usmjerenoj na ishodišno orijentiran nastavni proces. U nastavi bosanskog jezika i književnosti ova knjiga zagovara primjenu komunikacijsko-funkcionalnog modela pristupa poučavanju jezičkih sadržaja, te poticanje razvoja pragmatičke kompetencije kroz spontano i angažirano učenje, jezičko djelovanje u različitim situacijskim kontekstima, kao i nove spoznaje o unapređenju funkcionalne pismenosti u edukacijskom procesu.

Iako nedavno objavljena, ova publikacija je naišla već na izuzetan prijem kod nastavnika i drugih kojima je bavljenje jezikom i jezičkim i govornim kompetencijama profesija, a korisnici Biblioteke ”Behram-beg” mogu je pronaći na našim policama.

Najpopularnije