Ašk Gaši donirao veći broj naslova Biblioteci

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Doktor Ašk Gaši, kulturni radnik iz Švedske, 25. 07. 2022. godine posjetio je Biblioteku i tom je prilikom donirao oko šest stotina naslova iz raznih oblasti: književnost, lingvistika, historija, islamistika, pravne nauke i knjige iz drugih oblasti koje će umnogome upotpuniti knjiški fond naše biblioteke. Ova posjeta jedna je u nizu posjeta doktora Gašija našoj biblioteci, koje se realiziraju uvijek za vrijeme godišnjih odmora. Također, ova je posjeta bila lijepa prilika da se rad Biblioteke predstavi doktoru Gašiju, ali i dijaspori, koja je zainteresovana za ove i slične sadržaje.

Admir Muratović, direktor Biblioteke, upriličio je razgovor a bibliotekari su predstavili dosadašnji rad i neke druge planove Biblioteke.

Zahvaljujemo se doktoru Ašku Gašiju na ovoj donaciji, redovnim posjetama te knjigama koje je u prethodnom periodu donirao Biblioteci.

Najpopularnije