Alija Izetbegović: Izabrana djela (10 knjiga), OKO, Sarajevo, 2005.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Rahmetli Alija Izetbegović, osim što je bio političar, prvi predsjednik međunarodne priznate Bosne i Hercegovine, bio je i intelektualac par excelance te, kao takav, zasigurno spada među najznačajnije ličnosti u modernoj historiji naše zemlje.

Bogateći svoj knjižni fond, Biblioteka je nabavila kolekciju od 10 knjiga Alije Izetbegovića te je u situaciji ponuditi svojim korisnicima mogućnost da se podrobnije upoznaju s intelektualnom energijom i kompetencijama rahmetli Predsjednika.

U nastavku se nalazi spisak knjiga iz Kolekcije:

  1. Problemi Islamskog preporoda – Islamska deklaracija;
  2. Islam između Istoka i Zapada;
  3. Moj bijeg u slobodu – bilješke iz zatvora (1983-1988);
  4. Sjećanja – autobiografski zapis;
  5. Bosna je velika tajna – inetrvjui (1989-1995);
  6. Dobra znanja i strpljenja – intervjui (1996-2003);
  7. Robovi biti nećemo – govori (1990-1995);
  8. Dani hladnog i gorkog mira – govori (1996-2003);
  9. Na razmeđu svjetova – izjave, obraćanja, poruke, pisma (1990-2003);
  10. Alija Izetbegović – Dostojanstvo ljudskog izbora.

Najpopularnije