Vehbi Ismail, “Vjerovjesnik Muhammed a.s.”, Muftijstvo tuzlansko, Tuzla, 1996.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Knjiga Vjerovjesnik Muhammed a.s., koju je napisao albanski imam Vehbi Ismail, nekadašnji imam u Detroitu u Mičigenu, SAD, predstavlja svojevrsnu siru (Vjerovjesnikovu biografiju), prilagođenu djeci pubertetskog uzrasta.

Riječ je o neobičnoj siri koja je prvenstveno namijenjena muslimanskim tinejdžerima u Americi kako bi im probudila interes za životopis (siru) Muhammeda, a.s., da se odnose prema njemu kao svijetlom primjeru u svom svakodnevnom životu. Njena neobičnost se ogleda u tome što se sastoji iz 3 uvodna poglavlja i 32 noći, odnosno 32 priče o Vjerovjesniku, a.s. Priče je otac Hasan, svršenik Opće medrese u Tirani, pričao svojoj dvanaestogodišnjoj kćerci Fatimi svakog petka navečer tokom 32 sedmice. Sijelima je prisustvovao i autor ove knjige Vehbi Ismail, Hasanov školski drug iz medrese, koji je priče pretočio u knjigu. Pripovijedanje o Poslaniku, a.s., se odigralo u Tirani u Albaniji, u vrijeme prije Drugog svjetskog rata i prije dolaska zloglasnog Enver Hodže koji je u potpunosti zabranio sve vjerske aktivnosti i slobode.

Dakle, djelo se sastoji iz 35 poglavlja, tačnije 3 uvodna poglavlja i 32 noći: Uvod; Pristup al-Fatiha; Uvodna riječ; Prva noć: Arabija; Druga noć: Arapi; Treća noć: Muhammedovo rođenje; Četvrta noć: Muhammedovo djetinjstvo; Peta noć: Muhammed u Benu Saidu; Šesta noć: Muhammed bez majke; Sedma noć: Muhammed kod svog amidže; Osma noć: Muhammedova mladost; Deveta noć: Muhammedova ženidba; Deseta noć: Muhammed sprečava prolijevanje krvi; Jedanaesta noć: Muhammed postaje Poslanik; Dvanaesta noć: Prvi vjernici; Trinaesta noć: Proganjanja i mučenja; Četrnaesta noć: Put u Taif; Petnaesta noć: Bijeg u Abesiniju; Šesnaesta noć: Godina tuge; Sedamnaesta noć: Medinelije primaju Islam; Osmanaesta noć: Muhammedovo preseljenje; Devetnaesta noć: Muhammed alejhisselam u Medini; Dvadeseta noć: Muhammed alejhisselam državnik; Dvadesetprva noć: Bitka na Bedru; Dvadesetdruga noć: Bitka na Uhudu; Dvadesettreća noć: Bitka na Hendeku; Dvadestčetvrta noć: Ugovor na Hudejbiji; Dvadesetpeta noć: Muhammedov poziv vladarima; Dvadesetšesta noć: Osvajanje Meke; Dvadesetsedma noć: Bitka na Hunejnu; Dvadesetosma noć: Oproštajni hadž; Dvadesetdeveta noć: Smrt Božijeg poslanika; Trideseta noća: Ličnost Muhammeda alejhiselatu ve selam; Tridesetprva noć: Muhammed alejhisselam – preporoditelj društva; Tridesetdruga noć: Neke izreke Muhammeda alejhisselama.

Cilj pisanja ove knjige je da mladi, prvenstveno učenici viših razreda osnovne škole i srednjoškolci koji su rođeni u Americi, uživaju u iščitavanju biografije Poslanika, a.s., jer je Muhammedov život, u svim svojim aspektima, kako kaže autor, bio primjena kur'anskog učenja. Čitajući ovo djelo, omladina će vidjeti u praksi učenje Kur'ana.

Knjiga nije detaljna biografija našeg Vjerovjesnika, a.s., niti to treba da bude. U njoj su zapisani najvažniji događaji iz njegovog života. Međutim, iako je djelo napisano u obliku pripovijedaka, pisac je koristio najpouzdanije izvore koji govore o životu Muhammeda, a.s.

Ova sira je prevedena na bosanski jezik i tako učinjena dostupnom i našoj omladini. Može se koristi kao pomoćna literatura u mektebskoj i vjeronaučnoj nastavi. Međutim, izvrstan je i priručnik iz sire za sve one koji se žele upoznati s islamom i svoju životnu svakodnevnicu uskladiti s islamskim principima. Također, mogu je čitati i svi oni koji hoće da prodube ili obnove svoje znanje o životu posljednjeg Allahovog poslanika – Muhammeda, a.s.

Čitajući ovo djelce, sebi omogućavamo da se saživimo s Poslanikom, a.s., i upoznamo se s Vjerovjesnikovom pravdom, milošću, ljubavlju i plemenitošću.

Ovo zanimljivo štivo, napisano stilom koji je razumljiv običnom čitaocu, najiskrenije preporučujemo za čitanje korisnicima naše Biblioteke, a posebno omladini.

Najpopularnije