Uvezivanje periodičnih izdanja

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

U svrhu lakšeg, bržeg i efikasnijeg dolaska do traženih informacija, Biblioteka ”Behram-beg” je u proteklom periodu započela proces uvezivanja periodičnih izdanja. U sklopu ove aktivnosti izvršeno je uvezivanje islamskih informativnih novina ”Preporod” za sljedeće godine: 1990, 1991, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Informacije radi, Biblioteka odranije posjeduje uvezan ”Preporod” za 1972, 1973, 1974, 1979, 1980, 1984 i 1998. godinu. Imajući u vidu da ova aktivnost, osim što olakšava posao istraživačima, uveliko doprinosi racionalizaciji prostora Biblioteke, kojeg je sve manje zbog rapidnog bogaćenja knjižnog fonda i monografskim i periodičnim publikacijama, u nastupajućem periodu nastavit ćemo uvezivati naše serijske publikacije koje trenutno posjedujemo. Za ono što nam nedostaje, bit ćemo slobodni obratiti se Vama, prijateljima Biblioteke, da nam ustupite ukoliko nešto od toga budete imali u svojim domovima čime biste dali doprinos ovoj nadasve važnoj aktivnosti.

Najpopularnije