Upotpunjena kolekcija Bosanske Sumejje

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Biblioteka ”Behram-beg” nastavlja s obogaćivanjem svoga bibliotečkog fonda. Našu Zbirku periodike smo prije nekoliko dana obogatili s osam brojeva ”Bosanske Sumejje”, magazina za ženu i porodicu, koji izdaje Udruženje ”Sumejja u BiH”. Time smo upotpunili kolekciju svih brojeva navedenog časopisa.

”Bosanska Sumejja” pokrenuta je u Tuzli prije dvadeset godina, sada već davne 2000. godine, i do danas je izašlo 60 brojeva. Izlazi tri do četiri puta godišnje. Od 53. broja počinje se publicirati i u elektronskoj formi. Redakciju magazina čine, uglavnom, visokoobrazovane žene s područja Tuzlanskog muftijstva koje dolaze iz sfere vjere, kulture i obrazovanja.

Udruženje ”Sumejja u BiH” je pokrenulo ”Bosansku Sumejju” imajući namjeru da magazin postane pitak izvor korisnih, pouzdanih i brižljivo biranih informacija, prvenstveno za Bošnjakinje i muslimanke, ali i sve žene u Bosni i Hercegovini. Časopis je izrastao u platformu, putem koje afirmisane i neafirmisane intelektualke, stručnjakinje, pjesnikinje, spisateljice, poduzetnice, umjetnice, domaćice, mlade i stare Bošnjakinje različitih zanimanja i sposobnosti, mogu komunicirati jedne s drugima, ali i s ostatkom svijeta.

Inače, Biblioteka ”Behram-beg” posjeduje bogatu i raznovrsnu Zbirku periodike. Tu zbirku, uz ”Bosansku Sumejju”, krasi skoro 300 naslova, s nekoliko hiljada brojeva, na više jezika: bosanskom, arapskom, turskom, engleskom, makedonskom, njemačkom, albanskom i drugim jezicima. Među brojnim naslovima, izdvojit ćemo: Takvim, Kabes, Novi Horizonti, Hikjmet / Hikmet, El-Hidaje, Islamska misao, Glasnik Rijaseta IZ u BiH, Preporod, Muallim, Novi Muallim, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Zbornici radova islamskih fakulteta u BiH (FIN u Sarajevu, IPF u Zenici, IPF u Bihaću), Context, Znakovi vremena, Semerkand, Novi Behar, Gajret, Bosniaca, Pregled Univerziteta u Sarajevu, Prilozi za orijentalnu filologiju, Diwan, Gračanički glasnik, Arhivska praksa, Baština Sjeveroistočne Bosne, Ljiljan, Panbošnjak, Behar, Bošnjačka pismohrana i dr. na bosanskom jezikom; Hrvatska misao, Motrišta, Jezik, Časopis za suvremenu povijest i dr. na hrvatskom jeziku; Pravoslavlje, Glas Odjeljenja društvenih nauka SANU-a i dr. na srpskom jeziku; Sebilurreşad, Mostar, Din ve hayat, Bosna Sancak i dr. na turskom jeziku, El-Fikr el-islamijj, El-Va'j el-islamijj, El-Arabi, Er-Risala, Et-Terbijje el-islamijje, El-Ezher, Eš-Šihab, El-Hira’ i dr. na arapskom jeziku; Sovremenost, Spektar i dr. na makedonskom jeziku.

Naša periodična izdanja u potpunosti su na raspolaganju svim zainteresiranim istraživačima, članovima Biblioteke.

Najpopularnije