U Mjesecu knjige novo izdanje Biblioteke “Behram-beg”

U sklopu programa oblježavanja oktobra – Mjeseca knjige, Biblioteka ”Behram-beg” publikovala je zbirku poezije pod nazivom ”Podrumi duše”, autora Ramiza Nurikića. Profesorica Emina Hatunić, u svojoj recenziji Zbirke, između ostalog, napisala je sljedeće: „Zbirka pobožnih pjesama Ramiza Nurikića (pseudonima Nuri) djelo je autora koji s puno potencijala želi da podijeli s čitaoci­ma emocije i razmišljanja o životu, vjeri, domovini. Mnoge pjesme sasvim su prigod­ne i za izvođenje.”

Nevres Mustafić, jedan od recenzenata Zbirke, navodi da „zajednička ideja koja se provlači kroz sva­ku pjesmu je moralno-didaktičkog karak­tera i pretendira da čitaocu postane iskren savjetnik, odnosno prijatelj koji će ga raz­govoriti kad mu je najteže“.

Bekir Šabić, treći recenzent Nurikićeve poezije, smatra da je „posebna vrijednost ove zbirke u tome što njen autor kroz svaki napisani stih savjetuje proživljenim, ličnim i provjerenim metoda­ma; autor se uvjerio u djelotvornost obra­zaca koji se preporučuju. Kroz svoje stihove i naprijed navedene oblasti autor je spojio identifikacijski kod (patriotsko-islamski) i dodao mu sufijskog mirisa te ličnim primje­rom pokazuje koliko je to čvrst i dobar spoj, bez obzira na njegove nedostatke (nedostaci su pojedinačna / lična kategorija sa kojom se pojedinac mora stalno „boriti“)“.

Nedim Čirić, koji je pored recenzenta imao i ulogu urednika Zbirke, mišljenja je da „vrijedi navesti kako je rukopis pisan ana­litički, smisleno i originalno, ističe idej­nu kreativnost autora u spajanju teorije i prakse (sa aspekta islamskih vjerskih, ali i pedagogijskih spoznaja), ali i naglašava cilj i svrhu vlastitog pojavljivanja i postojanja u vremenu aktualne otuđenosti čovjeka od sebe i zajednice. Sadržaj rukopisa istovre­meno odlikuje „modernim“ i „retro“ stilskim elementima“.

Autor Ramiz Nurikić radi u Behram-begovoj medresi u Tuzli na poziciji pro­fesora u odgoju. U slobodno vrijeme bavi se pisanjem pobožne poezije, a ovo mu je prva zbirka.

Zbog svega gore navedenog, toplo vam preporučujemo za čitanje ”Podrume duše” koje možete nabaviti i u našoj Biblioteci.

Najpopularnije