Svjetski dan učitelja

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Odgoj i obrazovanje su osnovne pretpostavke za napredak društva na bilo kojem nivou. U ovome kontekstu nezamjenjiva je uloga učitelja / nastavnika. Svjesni da rade najodgovorniji, ali i najplemenitiji posao –  odgajaju i obrazuju djecu, koja će sutra doprinositi razvoju zajednice u kojoj žive, mijenjajući sve što ne valja te afirmirajući ono što je dobro, učitelji / nastavnici vole svoj posao, prije svega, moralni su i stalno se stručno usavršavaju. S druge strane, nužno je da društvo prepozna važnost učiteljskog posla, da ga cijeni i da mu dadne mjesto koje mu istinski pripada.

5. oktobar UNESCO je proglasio Svjetskim danom učitelja 1994. godine, u spomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja. Svim učiteljima / nastavnicima čestitamo ovaj praznik, želeći im dobro zdravlje, mnogo uspjeha u njihovoj časnoj misiji – radu s mladim ljudima na kojima ostaje da svijet mijenjaju nabolje.

Pored škola u odgojno-obrazovnom procesu nezamjenjiva je uloga biblioteka. Koristimo ovu priliku da pozovemo učitelje / nastavnike u našem gradu da organiziraju sa svojim učenicima posjete Biblioteci ”Behram-beg” ili da ih pojedinačno upućuju na našu adresu, doprinoseći razvoju ljubavi i potrebe za knjigom kod djece, još od malena,  kao izvorom znanja i informacija za koju ne postoji alternativa. Biblioteka prati nastavne planove i programe naših škola, shodno svojim mogućnostima jača i obnavlja svoj knjižni fond, tako da u potpunosti može udovoljiti učeničkim lektirnim potrebama. Pored lektirnih Biblioteka posjeduje i mnoštvo drugih naslova koji bi mogli zaokupirati pažnju i interesovanje učenika te doprinijeti razvoju čitalačkih navika kod njih, odnosno razvoju obrazovanja i kulture, općenito.

Najpopularnije