Saradnja između Biblioteke i Omladinske grupe “Detant”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

U ponedjeljak, 08. 02. 2022. godine, u prostorijama Biblioteke ”Behram-beg”, održan je radni sastanak Omladinske grupe ”Detant”. Na sastanku su doneseni određeni zaključci u vezi sa organizacionom strukturom i timovima, te su određeni projekti na kojima će Omladinska grupa ”Detant” raditi u nastavku.

Udruženje ”Detant” postoji već drugu godinu, a bavi se  promocijom bosanskohercegovačke, a prije svega bošnjačke kulture, identiteta, te promocijom demokratskih vrijednosti i dijaloga.

Najpopularnije