Radijski izvještaj o posjeti direktora Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Biblioteci ”Behram-beg”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg
prilog o slabovidim korisnicima biblioteke
8:15

Prilog o posjeti direktora Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini, gospodina Sakiba Pleha, našoj biblioteci emitovan je na Radiju ”Bir”. Prilog pripremila Emina Muratović.

Najpopularnije