Predavanje i predstavljanje Biblioteke članovima Mreže mladih

U četvrtak, 23. decembra 2021. godine, članovima Mreže mladih Muftijstva tuzlanskog predavanje o temi ”Materijalne i duhovne vrijednosti knjige” održao je Admir Muratović, direktor Biblioteke ”Behram-beg”. U svome obraćanju direktor je ukazao na vrijednosti knjige, brojne koristi, ali i zabavu koju knjiga pruža čitaocu. U drugome dijelu druženja s omladinom direktor je iskoristio priliku da predstavi Biblioteku ”Behram-beg”, preporuči neke knjige za čitanje, uruči određeni broj besplatnih članskih karti, te pozove prisutne da dođu u Biblioteku i počnu koristiti različite sadržaje i usluge koje pruža ova ustanova kulture.

Predavanje i druženje s omladinom, članovima Mreže mladih Muftijstva tuzlanskog, upriličeno je u Centru za mlade Tušanj, u okviru projekta “Putevi dobra”.

Najpopularnije