Post u vjerovjesničkom Sunnetu i praksi ashaba

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

 U ovom kratkom i sažetom radu, potrudit ćemo se da prikažemo post kroz Sunnet, tj. hadise Allahovog poslanika Muhammeda, a.s., i praksu njegovih drugova (ashaba).

Post u hadisu

U nastavku ćemo navesti 21 hadis koji govori o postu mjeseca ramazana.

U ramazanu se smanjuje šejtansko djelovanje: Ebu Hurejre, r.a., prenosi: Allahov poslanik, s.a.v.s., je kazao:„Kada nastupi ramazan, otvaraju se džennetska vrata, zatvaraju džehennemska vrata i okivaju se u lance šejtani.“

Allah, dž.š., je u ramazanu najmilostiviji i tada najviše ljudi oslobađa džehennemske vatre: Ebu Hurejre, r.a., prenosi: Allahov poslanik, s.a.v.s., je kazao: „Kada bude prva noć mjeseca ramazana, povežu se šejtani i džini neposlušnici, zatvore se vrata Vatre i nijedna se ne otvaraju (do kraja ramazana), otvore se vrata dženneta i nijedna se ne zatvaraju (do kraja ramazana), a glasnici (meleki) povikaju: „O ti koji želiš dobro (hajr), priđi! O ti koji želiš zlo, prođi se!“ Allah tada oslobađa ljude od vatri i to svaku noć (do kraja ramazana).“

 Na ovom linku možete pročitati cijeli tekst o ramazanu autora Jusufa Džafića koji je objavljen u Zborniku radova Ramazan – najdraži gost u našem domu, u izdanju Media centra Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 2020, str. 32-35.

 

Najpopularnije