Posjeta CROPS-u

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Dana 01. avgusta 2018. godine direktor JU Specijalne biblioteke “Behram-beg” u Tuzli Admir Muratović posjetio je CROPS (Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama) u Smolući (Općina Lukavac) i uručio direktoru CROPS-a Mevludinu Joldiću 69 knjiga (većinom vjerskog sadržaja) i 130 časopisa (kao što su Islamska misao, Novi horizonti, Glasnik, Mualim itd.) što će, nadamo se, biti od korsiti štićenicima Centra. Razgovarano je o nastavku saradnje te je predloženo da štićenici CROPS-a u što skorijem vremenu postanu članovi JU Specijalne biblioteke “Behram-beg” u Tuzli.

U narednom periodu radit će se na intenziviranju saradnje.

Najpopularnije