Posjeta Biblioteci u Lukavcu

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Naši bibliotekari, Jusuf Džafić i Sead Husić, dana 04. 04. 2022. godine posjetili su kolege u JU Javna biblioteka Lukavac. Domaćin ove posjete bio je Mihad Sakić, voditelj Zavičajne zbirke u Biblioteci u Lukavcu. Svrha ove posjete ogleda se u novim projektima dviju institucija. Razgovarano je o novim promocijama knjiga, izložbama i drugim aktivnostima koje će se u narednom periodu realizirati.

Također, bibliotekari su razgovarali o tome kako na najbolji način današnjim korisnicima približiti knjigu i uslugu učiniti efikasnijom. U kontekstu današnje posjete upriličeno je razgledanje izložbe fotografija Lukavca, koja je priređena povodom dobijanja statusa grada Lukavac.

Najpopularnije