Novi naslovi beletristike u Biblioteci “Behram-beg”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Biblioteka ”Behram-beg” nastavlja sa svojim planiranim akcijama nabavljanja knjiga. Kako bismo zadovoljili potrebe i želje naših korisnika, sa spiska deziderata smo obezbijedili određeni broj naslova iz oblasti lijepe književnosti. Tako su se na policama naše Biblioteke našla sljedeća djela renomiranih autora: izabrana djela Milice Jakovljević, poznate kao Mir-Jam, u 10 tomova; izabrana djela Eriha Remarka u 10 tomova; Lesi se vraća kući Erika Najta, eseji Meše Selimovića i dr.

Budući da su nove knjige već na raspolaganju članovima Biblioteke, u ovim zimskim danima pozivamo ljubitelje pisane riječi da ih posude te da ih čitaju u svojim toplim domovima ili da uživaju u njima u našim ugodnim čitaoničkim prostorijama.

S obzirom da je na pomolu nova kalendarska godina, pozivamo sve zainteresovane  da se učlane u našu Biblioteku, kao i stare korisnike da obnove svoju članarinu. Inače, JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli posjeduje bogat bibliotečki fond koji sadrži više desetina hiljada bibliotečkih jedinica na 23 različita jezika: bosanskom, arapskom, engleskom, turskom, perzijskom, njemačkom, francuskom, češkom itd.

Napominjemo da je članarina za prvu godinu besplatna i za učenike i za studente. Detaljnije se o uslovima učlanjenja, korištenja naših usluga i aktivnostima i sadržajima Biblioteke, općenito, možete upoznati putem naše web stranice https://behrambeg.ba/.

DOBRODOŠLI!

Najpopularnije