Nove lektire u Biblioteci “Behram-beg”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Biblioteka ”Behram-beg” ulaže stalne napore da obogati svoju lektirnu ponudu, doprinoseći na taj način bogaćenju fonda Dječije zbirke. Udovoljavajući potrebama naših učenika, sa spiska deziderata ovih dana smo nabavili deset knjiga, odnosno osam lektirnih naslova. Jedne lektirne knjige su za osnovnu školu, a druge za srednjoškolce. Radi se o sljedećim naslovima:

  1. Branislav Nušić, Gospođa ministarka;
  2. Branislav Nušić, Mister Dolar i druge komedije;
  3. Jovan Sterija Popović, Komedije;
  4. Anđelko Vuletić, Klesar Tadija Tegoba;
  5. Milovan Danojlić, Kako spavaju tramvaji;
  6. Simo Matavulj, Povareta, Pilipenda…;
  7. Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića;
  8. Ahmet Hromadžić, Okamenjeni vukovi.

Biblioteka ”Behram-beg” posjeduje oko 400 naslova u Dječijoj zbirci te preko hiljadu naslova lijepe književnosti u Zbirci na bosanskom jeziku. Dotične lektire su već na policama naše Dječije zbirke i Zbirke na bosanskom jeziku i čekaju naše osnovce i srednjoškolce. Bujrum!

Najpopularnije