Lektirni naslovi u Biblioteci

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Biblioteka ”Behram-beg” nastavlja sa svojim planiranim aktivnostima. Ovih dana nastavljamo sa našom stalnom aktivnosti, a to su novi naslovi u Biblioteci. Ova aktivnost jedna je od dražih našim korisnicima pa se trudimo da u toku godine, kontinuirano, nabavljamo nove naslove: stare klasike, savremenu književnost, stručnu literaturu i slično. U ovom bloku novih naslova donosimo lektire koje će poslužiti našim najmlađim korisnicima.

Spisak lektirnih knjiga:

Advan Hozić, Stara tajna
Muhidin Šarić, Cvrkutanka
Derviš Sušić, Veliki vezir
Željko Ivanković, Zvjezdangrad
Velimir Milošević, U svijetu pravde dječije
Azra Aličić-Đečević, Priča i zlatno pero
Ivica Vanja Rorić, Plavi vjetar
Stevan Sremac, Zona Zamfirova
Vrelo ljepote, izbor iz bosanskohercegovačke poezije za djecu

Svaka knjiga je u više primjeraka!

Najpopularnije