Kitāb al-Shifā iz 18. stoljeća u biblioteci ”Behram-beg”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Koliku revnost muslimani pokazuju u izučavanju života Božijega Poslanika govori činjenica da su razvili posebnu naučnu disciplinu ‘Ilmu al-Shamail al-Muhammadiyya unutar koje izučavaju i najmanje segmente njegovoga života: njegove postupke, riječi, obrede, moralne osobine, fizičke osobine, itd. Napisano je mnošto djela koja tretiraju životopis Božijega Poslanika.
Jedno od takvih je i djelo Kitāb al-Shifā (al-Shifa bi-ta'rif huquq al-mustafa) koje je napisao Qadi Iyad ibn Musa (1083–1149). Puno autorovo ime je Abu al-Fadl `Iyad ibn Amr ibn Musa ibn `Iyad ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Musa ibn `Iyad al-Yahsubi al-Sabti. Qadi Iyad ibn Musa bio je učenjak, kadija, historičar, biograf; jedan od onih koji su bili dobrano upućeni u nauke svoga vremena. Rođen je u Ceuti (Sebti) a umro je u Marakešu.
Njegovo potomstvo se veže za jedno od jemenskih plemena. Preci su mu se preselili u grad Basta u Andaluziji, u blizini Granade, a zatim u grad Fes u Maroku. Oko 373/893. godine napuštaju Fes i sele se u grad Ceuta (Sebta). Njegova porodica je postala poznata u Sebti (Ceuti) po pobožnosti, dobročinstvu, i sl. U jednoj takvoj atmoseferi u ovome gradu rodio se Iyad. Odrasato je u njemu, obrazovao, učio pred svojim učiteljima. Vremenom je postao kadija u Sebti (Ceuti) a zatim u Granadi.
Al-Shifa bi-ta'rif huquq al-mustafa je knjiga koja tretira sve segmente života vjerovjesnika Muhammeda, a.s. Smatra se jednom od najboljih knjiga koja obrađuje ovu tematiku. A neki učenjaci o njoj su kazali: ,,Da nije al-Shifa (da ne postoji ova knjiga), ne bismo upoznali ni Mustafu (Poslanika, a.s.).” Neki učenjaci u Mauritaniji uobičavaju čitati ovu knjigu u mjesecu rebiu-l evvelu na različitim svojim skupovima.
Djelo je napisano u 12. stoljeću (6. st. po Hidžri). Mnogo puta je prepisivano, a zatim i štampano i prevedeno je na mnogo svjetskih jezika.
JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli posjeduje primjerak rukopisa ovoga djela koji je nastao početkom 18. stoljeća, odnosno u drugoj polovici 12. stoljeća po Hidžri (1724/1158). Prepisivač djela je Diyau al-Din b. Halil b. Kasim b. Mahdi Muhammad al- Hanafi. Jezik rukopisa je arapski. Pismo je arapsko (ta'lik), a povez je kožni, formata 21×14 cm.

 

Najpopularnije