Grupa autora, ”Kratki ramazanski vodič o prehrani”, Tuzla, 2021.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Ramazan je idealna prilika da predstavimo knjigu koja je od izuzetnog značaja za našu prehranu tokom svetog mjeseca ramazana. Knjiga ”Kratki ramazanski vodič o prehrani”, koju su napisali istaknuti autori u svojim oblastima: Senad Ćeman, Midhat Jašić i Damir Alihodžić, napisana je u formi ”vodiča” koja nam pojašnjava na koji se način treba ophoditi prema hrani u ramazanskim danima. Knjiga je podijeljena u deset poglavlja: ”Uvod”, ”Dimenzije i vrijednosti posta”, ”Halal hrana i halal prehrana”,  ”Priprema za ramazan”, ”Hrana i prehrana za sehur”, ”Hrana i prehrana za iftar”, ”Od iftara do sehura”, ”Hrana koju treba konzumirati sa oprezom”, ”Zdravlje i post”, ”Ko sve može i treba postiti”.

U prvom dijelu knjige autori pojašnjavaju vrijednosti posta, hranu koja je dopuštena i koja je, inače, muslimanima zabranjena, oslanjajući se na islamske izvore. Ovakav uvodni dio knjige zapravo je jedini moguć, budući da su autori prvo trebali razjasniti šta je post, odnosno da post predstave kao vjersku dužnost koja, što je u drugom dijelu knjige pojašnjeno, za rezultat ima odlične zdravstvene rezultate. Govoreći o postu, autori zaključuju da post ima više dimenzija: obredoslovna, fizička, intelektualno-kongitivna, emotivna, duhovna, socijalna i društvena dimenzija posta.

Kada se govori o hrani u ovoj knjizi, onda se podrobno objašnjava šta je halal hrana, a šta nije. Svaki halal proizvod ima oznaku halala kvalitete koji nam olakšava da prepoznamo halal proizvode. Također, bitno je istaknuti, i to je nosivi dio ove knjige, kako se pripremiti za ramazan, odnosno koju hranu trebamo pripremati u toku ramazana – posebno za sehur, posebno za iftar, tj. koje su namirnice preporučene za određeni dio dana i noći – između sehura i iftara. Post, kao što je rečeno, ima više dimenzija, a ona o kojoj danas itekako trebamo razmisliti je zdravstvena. Postom se, ističu autori, smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, reguliše se zdravlje srca, poboljšava krvni pritisak, smanjuje se tjelesna masa, pojačava funkcija mozga i mnoge druge blagodati su u postu. U zadnjem poglavlju autori se vraćaju na post, kao vjersku dužnost, te ističu ko prema islamskim propisima treba postiti, kako da se ponašaju oni koji nisu u prilici i sl.

Knjiga ”Kratki ramazanski vodič o prehrani”, koju su napisali Senad Ćeman, Midhat Jašić i Damir Alihodžić, objavili su Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla i Udruženje za nutricionizam i dijetetiku ”Hranom do zdravlja” Tuzla.

Knjigu najiskrenije preporučujemo, posebno u danima mjeseca ramazana…

 

 

Najpopularnije