En-Nevevi, ”Rijad es-salihin”, Džemijje ihja’ et-turas el-islamijj – Irfan, Kuvajt, 1996.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

”Rijad es-salihin” je možda najpoznatija zbirka hadisa. Sadrži 1896 hadisa, odnosno 1905, zavisno od numeracije. Predaje su pretežno iz oblasti ahlaka, te manji dio iz akaida i fikha. Preuzete su iz šest kanonskih hadiskih zbirki (el-kutubu-s-sitte). Podijeljene su u 19 knjiga (kitaba) i 372 glave (baba), odnosno 362 glave, zavisno od numeracije.

En-Nevevi (1234-1277) je glasoviti šafijski učenjak iz Neve (jugozapadna Sirija). Izučavao je nauke u Damasku, gdje je i živio i djelovao. Među njegovim učiteljima su: Ishak ibn Ahmed el-Magribi, Abdurrahman ibn Nuh el-Makdisi, Ibrahim ibn Isa el-Muradi, Ibn Kudame el-Makdisi, Omer ibn Bendar et-Tiflisi i dr. Među njegovim istaknutim učenicima su: Alauddin Ibn el-Attar, Džemaluddin el-Mizzi, Ebu-l-Abbas Ahmed ibn Ferh el-Išbili, Rešiduddin Ismail ibn el-Muallim el-Hanefi, Ebu Abdullah Muhammed ibn Ebu-l-Feth el-Hanbeli i dr. Napisao je najmanje 50 djela, među kojima su: ”El-Minhadž fi šerh Sahih Muslim”, ”Rijad es-salihin, El-Ezkar”, ”El-Erbeune en-nevevijje” (hadis); ”Revda et-talibin ve umde el-muftin”, ”Minhadž et-talibin ve umde el-muftin”, ”El-Medžmu’ šerh El-Muhezzeb” (fikh); ”Tehzib el-esma’ ve el-lugat” (historija). Umro je u Damasku.

Biblioteka ”Behram-beg” posjeduje više primjeraka Nevevijeve hadiske zbirke. Tako, pod inventarnim brojevima ORZ-2794, u Orijentalnoj zbirci, Legat dr. Omera Nakičevića, nalazi se arapsko izdanje dotične zbirke. Nakladnik je kuvajtska izdavačka kuća ElDžemijje ihja’ et-turas el-islamijj (Udruženje za oživljavanje islamske baštine) – Irfan. Izdanje je publicirano 1996. godine. Knjiga ima 608 stranica.

Ovu hadisku zbirku najiskrenije preporučujemo istraživačima koji se bave hadiskim naukama.

Najpopularnije