Digitalizirani rukopisi Biblioteke “Behram-beg”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Rukopisna zbirka Specijalne biblioteke “Behram-beg” u Tuzli sadrži 131 rukopisni kodeks napisan na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku. Najveći dio zbirke sačinjavaju rukopisi Kur’ana, djela iz kurʼanskih disciplina, hadiskih nauka, islamskog prava, dogmatike, molitvi, propovijedi, gramatike, leksikografije i lijepe književnosti. Naročitu vrijednost ove zbirke predstavljaju djela bošnjačkih autora ili drugih autora koje su prepisivali Bošnjaci, te djela koja se rijetko nalaze u drugim rukopisnim zbirkama i ona pisana arapskim pismom na bosanskom jeziku.

Na ovom linku možete pročitati cijeli tekst pod naslovom Kulturna baština Bosne i Hercegovine: Digitalizirani rukopisi Specijalne Biblioteke ”Behram-beg” u Tuzli, autoricā dr. sci. Dželile Babović i dr. sci. Madžide Mašić, koji je objavljen u 70. broju  časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju.

Zahvaljujemo autoricama Babović i Mašić, uposlenicama Orijentalnog instituta u Sarajevu, na prikazu ovih dragocjenih sadržaja koji se čuvaju u našoj Biblioteci, a koji predstavljaju važan segment sveukupne kulturne baštine naše zemlje.

Najpopularnije