Četiri nove zbirke u Biblioteci

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” ima bogat fond. Bibliotečka građa prelazi 55 000 bibliotečkih jedinica na bosanskom jeziku i 26 stranih jezika: arapskom, engleskom, turskom, perzijskom, njemačkom, francuskom, češkom, italijanskom, ruskom, albanskom, španskom, makedonskom, slovenačkom, poljskom, romskom, švedskom, danskom, norveškom, grčkom, azerskom, hebrejskom, kineskom, esperanto, malajskom, uzbečkom, kazaškom.

Biblioteka je do sada imala četiri zbirke / odjeljenja: Zbirka na bosanskom jeziku, Orijentalna zbirkaDječija zbirka i Zbirka periodičnih izdanja. Zbog obimne i raznovrsne građe ukazala se potreba za osnivanjem novih odjeljenja / zbirki. Tako je na 80. sjednici Upravnog odbora, održanoj 25. januara 2022. godine, direktor Biblioteke informisao članove Upravnog odbora o formiranju četiri nove zbirke, a zatim je i donesena odluka o formiranju istih. Od knjižne građe na engleskom jeziku, te od neknjižne građe, odnosno efemerne građe formirana su sljedeća odjeljenja / zbirke: Engleski kutakArhivska zbirkaAudio-vizuelna zbirka i Zbirka fototeke.

Engleski kutak sadrži knjige objavljene na engleskom jeziku. Biblioteka ima oko 1100 knjiga na engleskom. Od tog broja, u Kutku su smještene 954 knjige iz 37 oblasti: enciklopedije; rječnici (englesko-engleski, arapsko-engleski, perzijsko-engleski, tursko-engleski, francusko-engleski); udžbenici; gramatika; lijepa književnost; putopisi; pisma; umotvorine; književna kritika; bibliografije; umjetnost; turizam; politika; demografija; geografija i statistika; etnografija; medicina; minerologija; historija; monografije; obrazovanje i pedagogija; filozofija; pravo; defektologija; Kur'an; tefsir; katalozi i izvještaji; katalozi rukopisa; hadiske zbirke; klasici islamskih nauka; arapska tesavvufska književnost; tesavvuf; savremena islamska misao; šiizam; religija; hrišćanstvo.

Biblioteke ne čuvaju samo knjižnu građu (knjige, brošure, časopise, novine, separate, disertacije), već sve što je zapisano, pisanu građu, tj. pisanu ostavštinu. Dakle, pored knjižne građe čuvaju i neknjižnu građu. Neknjižna građa se još naziva i efemernom (sitnom). Neknjižna i efemerna građa obuhvata svu štampanu, rukopisnu, audio-vizuelnu i digitalnu bibliotečku građu koja ne potpada pod knjižnu (knjige, broš­ure, časopise, novine, separate, disertacije i sl.). Dakle, neknjižna i efemerna građa obuhvata: kataloge (prodajne, izložbene, umjetničke itd.), reklamne materijale, vodiče, prospekte, vizitke, kartice, plakate, letke, programe (proizvodne, pozorišne, koncertne, nastavne, kompjuterske itd.), planove rada obrazovnih ustanova, ulaznice, pozivnice, cjenovnike, upute za korištenje proizvoda, tehničke upute, kartografske publikacije, standarde, patente, muzička djela (muzikalije), likovna djela, reprodukcije likovnih djela, igračke koje imaju određenu kreativnu sadržinu, bojanke, materijale za izrezivanje, razglednice, dopisnice, čestitke, pisma, koverte, poštanske markice, rukopisne tekstove, kucane tekstove, sveske, dnevnike, rokovnike, radne bilježnice, potvrde, diplome, ostale dokumente (obrasce, formulare, upisnice, izvještaje, uvjerenja itd.), novinske isječke, adresare, kalendare, vaktije, fotografije, dijapozitive, dijafilmove, mikrofilmove, mikrofiše, dijamikrokartice, memorijske kartice, USB stikove, transparentne folije, gramofonske ploče, laserske ploče, magnetofonske trake, magnetne trake, audio kasete, video kasete, diskete, CD diskove i drugu građu koja se odnosi na društveni, politički, ekonomski, vjerski i kulturno-sportski život zajednice.

Efemerna građa Biblioteke je sada smještena u tri nove zbirke. Arhivska zbirka sadrži arhivalije (arhivske dokumente). Audio-vizuelna zbrika čuva nosioce digitalnih sadržaja (audio kasete, video kasete, diskete, CD diskove i sl.). Zbirka fototeke pohranjuje uglavnom fotografije i razglednice. Ove tri zbirke imaju preko 10 000 bibliotečkih jedinica.

Najpopularnije