Biblioteka mr. Nijaz-ef. Šukrića na arapskom jeziku

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

 

JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli nedavno je dobila značajan dio bibliotečke građe na arapskom jeziku koja je pripadala mr. Nijaz-ef. Šukriću, vrsnom arabisti i alimu. Bibliotečku građu poklonio je mr. hfz. Vedad-ef. Kasumović, imam sarajevskog džemata Stara Breka.

Nijaz Šukrić rođen je u Travniku 1940. godine. U Sarajevu završava osnovnu četverogodišnju školu 1951. godine, te osmogodišnju Gazi Husrev-begovu medresu 1959. godine. Nakon Medrese upisuje se na Orijentalnu filologiju na Filološkom fakultetu u Beogradu. Fakultet završava u roku, 1963. godine. Od 1962. do 1965. godine pohađa specijalizaciju arapskog jezika na Bagdadskom univerzitetu. Od 1967. do 1972. godine je na magistarskim studijama, također na Bagdadskom univerzitetu. Pet godina (1972-1977) bio je profesor historije islama i arapskog jezika u Gazi Husrev-begovoj medresi. Nakon toga je 1977. godine imenovan za bibliotekara u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Od 1980. godine pa sve do pogibije radio je kao stalni predavač na predmetu Povijest islamske kulture i civilizacije na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu. Haubička granata je 29. avgusta 1992. godine pogodila zgradu Rijaseta, pri čemu je pet osoba izgubilo živote. Među šehidima su bili Nijaz Šukrić i njegov 11-godišnji sin Muhamed.

Šukrić je bio plodan pisac. Objavio je 6 knjiga (4 autorske knjige i 2 prevoda), te preko 60 članaka.

Donirana bibliotečka građa sastoji se od 118 knjiga i 14 časopisa iz 21 oblasti: historija, kultura i civilizacija, filozofija i savremena islamska misao, orijentalistika, arapska književnost, sira, ehli-bejt, tefsir, ahlak i tesavvuf, islamska ekonomija, hadis, fikh, zejdijski fikh, teologija, ši'izam, selefizam, geografija, zbornici radova, rječnici i leksikoni, monografije, periodika. Ono što ovoj bibliotečkoj građi daje na značaju, pored činjenice da se radi o knjiškoj ostavštini vrsnog učenjaka, jesu lične zabilješke Nijaz-ef. Šukrića na skoro svim knjigama: podaci o porijeklu knjige (gdje, kada i kako je knjiga nabavljena: kupovinom ili poklonom) i interni inventarni broj.

Koristimo se ovom prilikom da zahvalimo hafizu Kasumoviću na poklonu. Ovim darom obogaćen je knjižni fond Biblioteke koja će još spremnije odgovoriti potrebama svojih korisnika za ovakvom vrstom literature.

Najpopularnije