Aid el-Karni, ”Bičevi srca”, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2011.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

”Šta je život do skup minuta i sekundi? Da li je život išta drugo osim skup dana i noći? Da li je život išta drugo do skup uzdaha? Vrijeme je život. Ono je vrednije i skupocjenije od zlata i srebra, veće i dragocjenije od ugleda i položaja.”

”Allahovi robovi, budite umjereni i držite se sredine pa ćete postići što želite. Svako zna šta mu odgovara: biti malo tolerantan u dozvoljenim stvarima ili pritiskati dušu. Molim Allaha da nam podari umjeren život, život sredine.”

Razmislite malo, naši dragi čitatelji, o ovim rečenicama i još puno toga možete naći u knjizi ”Bičevi srca” našeg dragog autora Aida el-Karnija koju možete posuditi iz Biblioteke ”Behram-beg”.

Najpopularnije