Posjeta Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci i Orijentalnom institutu u Sarajevu

Dana 31. 8. 2018. godine direktor JU Specijalne biblioteke “Behram-beg” u Tuzli Admir Muratović je posjetio Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine i Orijentalni institut u Sarajevu. U pratnji direktora bio je bibliotekar Sead Husić. Svrha posjete je bila dalja saradnja sa pomenutim institucijama i aktualizacija sistema COBISS.

Pored ovoga, upriličen je susret sa direktorom Instituta dr. Adnanom Kadrićem, koji nam je ponudio saradnju i pomoć pri obradi i katalogizaciji rukopisa i starih knjiga na orijentalnim jezicima koje posjeduje naša Biblioteka. Također, posjeta je upotpunjena knjigama koje su pomenute institucije uručile našoj Biblioteci. Kolektiv JU Specijalne biblioteke “Behram-beg” u Tuzli najiskrenije zahvaljuje kolegicama Adisi Žero iz Nacionalne biblioteke i Muberi Bavčić iz Orijentalnog instituta, koje su realizovale pomenutu saradanju. Također, naš kolektiv zahvaljuje kolegici Nevenki Hajdarović na saradnji i novim projektima i direktoru Kadriću na svesrdnoj pomoći i saradnji.

Obradovani pomenutim, ističemo da ćete biti obaviješteni o novim projektima koje naša Biblioteka realizuje sa pomenutim institucijama.

Najpopularnije