Posjeta biblioteci Savske (Atik) džamije u Brčkom

Dana 06.03.2021. godine biblioteku Savske džamije u Brčkom posjetio je direktor Biblioteke “Behram-beg” Admir Muratović. U prijatnom razgovoru s Emir-ef. Hasanovićem, imamom Atik džamije i inicijatorom osnivanja Biblioteke, direktor Muratović ponudio je svaku vrstu podrške, te je u tom kontekstu u ime Biblioteke “Behram-beg” Emir-efendiji uručio 73 knjige i 11 časopisa.
Biblioteka Savske džamije nosi ime po Abdulganiju Ibrahimbegoviću, nekadašnjem imamu Savske džamije te muderrisu i upravitelju brčanske Čačak medrese. Trenutni fond Biblioteke iznosi oko 3.500 knjiga, a cilj je u dogledno vrijeme Biblioteku snabdjeti sa 10.000 knjiga koliko se, prema procjenama efendije Hasanovića, može pohraniti u prostorije Savske džamije, namijenjene za te svrhe.

Najpopularnije