Hasan Škapur, „Odnos osmanskih vlasti prema Bosanskom ustanku“, Centar za osmanističke studije, Sarajevo, 2017.

Hasan Škapur, „Odnos osmanskih vlasti prema Bosanskom ustanku“, Centar za osmanističke studije, Sarajevo, 2017.

Knjiga Hasana Škapura od onih je tekstova koji se bave historijom Bosne, njezinim administrativnim aparatom u Osmanskom carstvu, pogledima osmanskih vlasti na ljude koji su započeli bunu. Ova knjiga ima dva pola: heteropredodžbe i autopredodžbe. Naravno, ova knjiga nema namjeru niti je pisana u umjetničkom smislu pa da u doslovnom smislu razumijevamo heteropredodžbe, koje su književne slike i predstave o stranim narodima i zemljama i autopredodžbe, koje su slike i predstave o vlastitom narodu.

Škapur je u ovoj knjizi obradio period Bosanskog ustanka, koji je trajao nemalo četiri godine. Vidimo kako su se vlasti odnosile prema ustanicima i iz prve ruke čitamo na koji su način Osmanlije organizirale otpor. Podrobno su opisane vojne akcije, ali i odnos prema zarobljenicima i njihovoj imovini. Također, imamo uvida u saobraćaj i komunikacije u vrijeme osmanske Bosne, tačnije u zadnjim danima vladavine. Pored toga imamo i odnos muslimana prema ovom ustanku. Na kraju knjige vidimo i ekonomske prilike kao i prilike koje su trajale za vrijeme Ustanka, ali i političke odnose između Austro-Ugarske i Osmanskog carstva. Prvi su dobijali pravo na ovaj prostor dok su slabile prilike Osmanlija.

Ono što nije u ovoj knjizi obrađeno, niti je to bila namjera, jesu ciljevi ustanika, ali i razlozi koji su doveli do ustanka. Jedna od odlika ove knjige je njezin stil, jednostavan jezik kojim se autor služi tako da je mogu čitati i oni ljudi kojima nauka nije primarno zanimanje. Sigurno da je ova knjiga jedna u nizu koji se bave našom historijom i preko kojih razumijevamo i današnje odnose u Bosni i Hercegovini. Prilog ovoj knjizi je tabelarni prikaz ekonomskih prilika, nastalih šteta, kao što su zapaljene kuće, ali i spisak osnovnih životnih namirnica (kukuruz, pšenica i sl.) i stoke veleposjednika itd. Tabelarni prikaz je na blizu stotinu stranica urađen.

Zadovoljstvo je da u našoj Biblioteci imamo više primjeraka ove knjige, koja je objavljena tek prije godinu dana.

Ovo je knjiga koja čeka na Vas.

Najpopularnije