Učenicima i studentima besplatno učlanjenje u JU Specijalna biblioteka “Behram-beg”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Javna ustanova Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli namijenjena je obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih i naučnih potreba građana iz oblasti islamistike, kulturne tradicije građana Bosne i Hercegovine, i ostalih naučnih disciplina. Osnivači su joj Sabor Islamske Zajednice u BiH i Skupština Tuzlanskog kantona.

Kao što stoji i u njenom nazivu, Biblioteka je specijalnog karaktera, zbog svoje, prije svega, orijentalne zbirke, i kao takva koristi posebnim kategorijama korisnika, onima koji znaju iščitavati i koristiti se takvom literaturom, doprinoseći time razvoju Islamske zajednice i društva u kojem žive, općenito. S druge strane, Biblioteka je i javnog karaktera. Otvorena za svo građanstvo koje je može koristiti u punom kapacitetu u okviru definisanih uslova i pravila.

Biblioteka je počela sa radom 3. juna 1993. godine kada je djelovala u sklopu Medžlisa IZ Tuzla. Nakon izvjesnog vremena, Biblioteka je postala samostalna institucija, a od 2005. godine prelazi u novu zgradu gdje i sada djeluje, na adresi Solni trg, br. 6.

Prema čl. 8 Pravila JU Specijalne biblioteke ”Behram-beg” u Tuzli, Biblioteka obavlja sljedeće djelatnosti:

–         utvrđuje potrebe, prikuplja, stručno obrađuje, čuva i obnavlja bibliotečku građu;

–         osigurava efikasno korištenje bibliotečke građe i pruža pomoć pri izboru i korištenju ove građe;

–         vodi kataloge, druge dokumentacije i evidenciju o bibliotečkoj građi, o korisnicima i o korištenju bibliotečke građe i vrši statističku obradu evidentiranih podataka;

–         izdaje kataloge, bibliografije i druge bibliotečke publikacije i redovno informira korisnike o bibliotečkoj građi;

–         sarađuje sa drugim bibliotekama i informacionim centrima u formiranju baza podataka, organiziranom protoku informacija i unapređivanju informaciono  ̶ dokumentacionih poslova;

–         učestvuje u međubibliotečkoj pozajmici bibliotečke građe;

–         formira zavičajnu zbirku rukopisa, stare i rijetke knjige;

–         organizira i obezbjeđuje uslove za naučno-istrazivački, odnosno stručni rad, posebno u oblasti istraživanja i prezentiranja građe iz orijentalne i zavičajne zbirke;

–         obezbjeđuje uslove i sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika Biblioteke;

–         vrši poslove specijalne Biblioteke orijentalnog tipa;

–         i druge poslove u skladu sa Zakonom.

Biblioteka trenutno posjeduje više od 16 000 bibliotečkih jedinica među kojima je i veliki broj lektira i za osnovne i za srednje škole i izrazito bogata i raznovrsna periodična publikacija.

Kako postati korisnik Biblioteke?

Korisnik JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli može postati svaki građanin Bosne i Hercegovine.

Upis se može obaviti u pozajmnom odjeljenju Biblioteke svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Prilikom upisa u Biblioteku potrebno je službenom osoblju Biblioteke predočiti ličnu kartu ili neki drugi identifikacijski dokument, a za djecu dokument roditelja ili staratelja.

Nakon upisa Korisniku Biblioteke izdaje se Članska karta koja vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Članska karta nosi ime i prezime učlanjene osobe i ne može je koristiti druga osoba.

Nosilac Članske karte dužan je istu pokazati na zahtjev bibliotekara prilikom korištenja bibliotečkih usluga.

Ukoliko korisnik izgubi Člansku kartu, dužan je to prijaviti i tražiti da mu se izda duplikat. Izdavanje duplikata članske karte je 1,00 KM. Izdavanje duplikata elektronske članske karte je 2,00 KM.

Godišnja članarina za korištenje usluga Biblioteke:

1)    Radnici (zaposlene osobe): 10 KM

2)    Penzioneri: 7 KM

3)    Učenici i studenti: 5 KM

4)    Porodični paket: 15 KM

Učenici i studenti (svih škola i svih fakulteta), imaju besplatno učlanjenje i besplatno korištenje usluga Biblioteke u prvoj godini. Nakon isteka prve godine i za njih važi navedeni cjenovnik.

Korsnici Biblioteke mogu rezervisati ili naručiti knjigu pozivom na broj telefona 035/277-340, odnosno putem e-maila: bibliotekar@behrambeg.ba

Uslovi korištenja bibliotečkih usluga

Usluge Biblioteke mogu koristiti samo članovi Biblioteke.

Bibliotečka građa se iznajmljuje na 30 dana. Knjige koje su na popisu obavezne lektire za osnovne i srednje škole iznajmljuju se na period od petnaest (15) dana.

Korisnik ima pravo produžiti rok za vraćanje pozajmljene bibliotečke građe.

Korisnik koji ne vrati na vrijeme pozajmljenu bibliotečku građu, dužan je platiti naknadu za svaki dan zakašnjenja. Visinu naknade za nevraćanje na vrijeme posuđene bibliotečke građe procjenjuje i određuje službeno osoblje Biblioteke.

Korisnik je dužan voditi računa da na bilo koji način ne ošteti pozajmljenu bibliotečku građu, odnosno da je ne izgubi. U protivnom Biblioteka ima pravo naplatiti novčanu naknadu za oštećenu ili izgubljenu građu. Visinu naknade za oštećenu ili izgubljenu bibliotečku građu procjenjuje i određuje službeno osoblje Biblioteke.

Periodika, rukopisi, leksikoni, katalozi, stare i rijetke knjige mogu se koristiti samo u čitaonici Biblioteke.

U izuzetnim slučajevima Biblioteka može na osnovu posebnog, pismenog zahtjeva odobriti pozajmicu spomenute građe izvan Biblioteke.

Korištenje čitaonice

Svi članovi Biblioteke mogu koristiti čitaonicu u prostorijama Biblioteke, svakim radnim danom od 8:00 do 15:00, bez dodatne novčane naknade, prilažući važeću Člansku kartu. Korisnici Bibioteke u čitaonici mogu koristiti svoju ličnu literaturu ili literaturu pozajmljenu iz Biblioteke. Prilikom izlaska iz Biblioteke korisnik je dužan da se odjavi i preuzme svoju Člansku kartu.

Besplatan pristup internetu imaju svi članovi Biblioteke.

Najpopularnije