Safvet Halilović, “Sira: životopis posljednjeg Allahovog Poslanika”, El-Kalem, Sarajevo, Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 2010

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Knjiga Siraživotopis posljednjeg Allahovog Poslanika, koju je napisao bosanski učenjak dr. hfz. Safvet Halilović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, predstavlja jednu od najboljih sira (biografija Muhammeda, a. s.) napisanih na bosanskom jeziku. Autor na izrazito ilustrativan način iznosi najvažnije detalje iz životopisa posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, a. s.

Nažalost, većina dostupnih sira na našem jeziku predstavljaju, u stvari, prijevode s arapskog, engleskog, turskog i drugih jezika. Takve su sire Ibn Hišama, Ebu-l-Hasana en-Nedvija, Safijjurrahmana el-Mubarekfurija, Mustafe Sibaija, Muhammeda Hamidullaha, Muhammeda Hejkela, Alija Muhammeda Sallabija, Tarika Ramadana, Leile Azzam i Aishe Gouverneur i dr. Mali je broj originalnih sira napisanih na bosanskom jeziku. Među njima su, pored Halilovićeve, sljedeće sire: Mehmed Handžić, Muhammed alejhisselam Život i rad u najkraćim crtama; Osman Nuri Hadžić, Muhammed, a.s., i Kur'an; Abdurezak Hivzi Bjelevac, Muhammed, a.s.; Hamdija Kanurić, Muhammed: Allahov poslanik; Hajrudin Ahmetović, Ovo je Muhammed, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, itd.

Halilović je iz brojnih klasičnih i savremenih djela iz oblasti sire izabrao najbitnije i najupečatljivije detalje, a izbjegao brojne predaje, stihove, popise, duga imena, kako bi Poslanikov životopis prilagodio običnoj čitateljskoj publici. I pored toga, autor je uspio da sve iznesene činjenice u ovome djelu potkrijepi argumentima iz bogate relevantne literature koju je koristio pri pisanju.

Ovu knjigu krase i podnožne bilješke koje nude dodatne informacije za one koji žele znati više. Tako pisac u fusnotama navodi zanimljivosti koje se rijetko nalaze u drugim knjigama o Muhammedu, a. s., koje su dostupne na našem jeziku (npr. da je Ebu Seleme ibn Abdulesed, r. a., učinio hidžru u Medinu godinu dana prije Poslanika, a. s., i ostalih ashaba; da su poznati ashabi Sa'd ibn Muaz, r .a., i Es'ad ibn Zurare, r. a., braća po majci; tačne datume hidžre u Abesiniju, bojkota muslimana u Mekki, hidžre u Medinu itd.). Također, u fusnotama hfz. Halilović ukazao je i na određene greške u našoj literaturi iz oblasti sire (npr. Nedevi umjesto Nedvi, Mekum umjesto Mukavvim itd.).

Još jedna bitna karakteristika ove sire jeste da dr. Halilović hirurški precizno nudi brojne i veoma korisne pouke i poruke iz života i djela Vjerovesnika, s. a. v. s., te donosi dobre savjete i vrijedne zaključke.

Korisnicima naše Biblioteke najiskrenije preporučujemo za čitanje ovo doista značajno i argumentovano štivo, napisano jasnim i sažetim stilom.

Najpopularnije