Ranko Bugarski, ”Uvod u opštu lingvistiku”, Čigoja štampa, XX vek, Beograd, 1996.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Sve što niste znali, a željeli ste saznati o jeziku, mogli bismo tako započeti ovaj tekst o knjizi koja je prava za vas, tj. za sve one kojima je profesionalno bavljenje jezikom imperativ ali i drugim znatiželjnicima. Prije svega, ovo je knjiga za studente jezika i književnosti. Knjigu je napisao istaknuti lingvista Ranko Bugarski. Kako i naslov sugeriše, ovo je knjiga o lingvistici, o tome šta je njezin predmet izučavanja te, pisana jednostavnim stilom, ova knjiga predstavlja kratak pregled izučavanja jezik(a) i onoga što se pod tim podrazumijeva. Na tom fonu jasno se pokazuje od početka do kraja knjige o tome šta je jezik i njegovo mjesto u našim životima – misao koju artikulišemo u jeziku te jezik kojim definišemo stvarnost. Također, napisana su poglavlja koja sublimiraju dijahronijski i sihronijski aspekt jezik(a). S druge strane, pored nekih općih pojmova, Bugarski nam na mnogim mjestima komparativnom metodom približava neka gramatička rješenja i odlike u mnogim jezicima te ukazuje na mjesta razlike. Pišući o nekim općim, ali bitnim temama za jezik, autor nije propustio priliku da ukaže na neke glasovne osobitosti, te na gramatička pravila: morfologija, sintaksa, leksikologija, semantika, pragmatika, te na koji se način raslojava jezik nezaobilazni su dijelovi ove studije koja svojim jednostavnim iskazom i danas plijeni i zavrednjuje izuzetnu pažnju. Ogromna vrijednost ove knjige je u tome što se na jednostavan način, bez prevelikih terminoloških opterećenja, upoznajemo s lingvističkim terminima i tako se produbljuje interes i znatiželja, kod mlađih ljudi, između ostalog, ka saznavanju i promišljanu o općim jezičkim temama.

Knjigu Ranka Bugarskog ”Uvod u opštu lingvistiku” možete pronaći na policama naše biblioteke.

Najpopularnije