Promovisana monografija ”40 bosanskohercegovačkih mushafa”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

U Behram-begovoj medresi je u utorak, 7. marta 2023. godine, promovisana naučna monografija ”40 bosanskohercegovačkih mushafa” u kojoj su predstavljeni najljepši rukopisi Kur’ana u Bosni i Hercegovini. Autori monografije, dr. Ćazim Hadžimejlić i dr. Haris Dervišević, u ovom djelu su predstavili 40 rukom prepisanih i ukrašenih starih mushafa koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, a tekst monografije objavljen je na bosanskom i engleskom jeziku.

Na promociji su govorili dr. Sead Seljubac i autor Hadžimejlić te se prisutnima obratio i dr. Vahid-ef. Fazlović, muftija tuzlanski. Muftija Fazlović, između ostalog, je rekao: ”Osjećamo ponos da u našoj zemlji imamo sačuvano ovo blago dini-islama. Sačuvano je svjedočanstvo generacija ljudi koji su učili i kaligrafijom, posebnim rukopisom, prepisivali Kur'ani-kerim a onda to čuvali. Sve ove vanjske forme imaju cilj da skrenu pažnju na poruku, sadržaj Kur'ani-kerima. Zahvaljujemo se autorima, jer je ovo izuzetno vrijedan doprinos za muslimane u Bosni i Hercegovini. Ovo djelo je i jedna univerzalna poruka koja se šalje iz Bosne i Hercegovine.”

Autor Hadžimejlić je govorio o ideji za ovu monografiju te  promocijama koje su bile prije ove tuzlanske: ”Ova monografija ‘40 bosanskohercegovačkih mushafa’ nastala je, odnosno ideja je nastala još prije 20 godina, a u posljednje dvije godine uspjeli smo da je realizujemo. Pogotovo prošlogodišnjim intenzivnim radom koji smo uložili istraživajući čitavu Bosnu, od svih institucija koje imaju i posjeduju biblioteke do privatnih kolekcija i biblioteka u kojima se nalaze određeni dijelovi rukopisne građe. U tim bibliotekama pronašli smo oko 1.300 bosanskohercegovačkih ispisanih mushafa, ali smo izabrali 40 koji su najbogatiji, najvrjedniji, najreprezentativniji, da kažemo tako nulte kategorije u kulturi i umjetnosti…”

Promotor monografije dr. Sead Seljubac istakao je njen značaj u sveukupnim prilikama u Bosni i Hercegovini: ”Ova monografija je mnogo više od monografije one koje smo mi uopće uobičajili da imamo ispred sebe. Njen enciklopedijski format i bogata sadržina, rekao bih likovno bogata sadržina, govori o želji da se koliko-toliko približimo samoj kvaliteti mushafa koji su odabrani. Ovih 40 mushafa kao najljepše kandidovalo je više segmenata. Jedan od njih je ljepota u koju je očito uneseno puno ljubavi od samih prepisivača do ostalih umjetnika koji su bili uključeni u rad…”

Moderator promocije bio je Admir Muratović, direktor Biblioteke ”Behram-beg”, a organizatori su: Muftijstvo tuzlansko, JU Behram-begova medresa, JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg”, Institut za društvena i religijska istraživanja i UG ”Mesudija”.

Najpopularnije