Priručnik o islamskom vjerovanju

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

U izdanju Medžlisa Islamske zajednice Tuzla nedavno su objavljene dvije knjige: “Priručnik o islamskom vjerovanju” i “Džepni priručnik o islamskom vjerovanju”. Radi se o priručniku u formi ilmihala za odrasle, te njegovoj džepnoj verziji. Inače, to je prvi džepni ilmihal na našem jeziku. Autor oba djela je Jusuf Džafić, odranije poznat po nekoliko autorskih djela i po prevodima i komentarima klasičnih hanefijskih knjiga. Recenzenti su: dr. Mensur Husić, mr. Bajazid Nicević i Admir Iković, prof.
Priručnik se bavi temama iz akaida, tj. imana ̶ islamskog vjerovanja. Knjiga ima 7 glava koje su podijeljene na 34 poglavlja. Za razliku od većine ilmihala i sličnih priručnika, sve važnije činjenice iznesene u ovom djelu su potkrijepljene šerijatskim dokazima (i tradicionalnim i razumskim). Tako djelo, između ostalog, sadrži 557 ajeta, 55 hadisa i drugih predaja, te 7 citata iz djela učenjaka.
Kako je autor istakao u Predgovoru, cilj pisanja ovog priručnika jeste da se obogati ionako siromašna literatura na našem jeziku koja govori o osnovnim vjerskim temama. Djelo je namijenjeno svima ̶ početnicima, koji žele da steknu osnovno znanje o islamskom vjerovanju, ali i onim upućenima, koji hoće da na jednom mjestu imaju one osnovne i najbitnije informacije o šest temeljnih istina vjere.
U svojoj recenziji dr. Mensur Husić, između ostalog, ističe: “Autor Jusuf Džafić ”Priručnik o islamskom vjerovanju” koncipirao je na način da su u njemu sadržane istine o islamskom vjerovanju, argumentirane tradicionalnim i logičkim dokazima. Jezik kojim autor piše i metod na koji organizira tekst daje posebnu vrijednost Priručniku, koji mogu razumjeti različite kategorije čitalaca: mlađi i stariji, učeni i oni koji stiču početna znanja (…).”

Najpopularnije