Posjeta Osnovnoj školi ”Banovići”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Bibliotekar Sead Husić je 29. 03. 2024. godine posjetio Osnovnu školu ”Banovići” u Banovićama i tom je prilikom razgovarao s učenicima sedmih razreda. Inicijator za ovu posjetu je bila nastavnica bosanskog jezika i književnosti Nermina Saletović, koja je željela učenicima i učenicama predstaviti rad Specijalne biblioteke ”Behram-beg”, budući da Biblioteka, pored specijalne namjene, otvorena je i za učenike osnovnih i srednjih škola te studente/ce. Ovo je bila lijepa prilika da se učenici upoznaju s radom ove institucije, a u sklopu posjete učenicima su uručeni određeni bibliotečki materijali, koji će im pomoći u daljem čitanju. Također, učenici su upoznati i na koji način se postaje naš član, te kako se preko online medija mogu upoznati sa sadržajima koji se redovno objavljuju na našim stranicama. Ono što je jako bitno naglasiti je činjenica da su učenici razumjeli šta znače stare knjige i rukopisi, koji su neizostavni dio knjižnog fonda te ulogu biblioteke u svakom društvu.

U drugom dijelu razgovora, budući da se u ovom mjesecu obilježava i Svjetski dan poezije, bibliotekar Husić je predstavio djeci neke crtice iz svog književnog rada te govorio o nekim aspektima književnog teksta, želeći lektirni sadržaj približiti učenicima i učenicama te ih podstaći na vlastitu kreativnost.

Ova posjeta je realizovana u sklopu naših ramazanskih atkivnosti te se koristimo prilikom i zahvaljujemo nastavnici Nermini Saletović i kolektivu Osnovne škole ”Banovići” u Banovićima na ovom pozivu i apelujemo da i druge škole na Tuzlanskom kantonu slijede ovako lijepu praksu.

 

Najpopularnije