Posjeta ”Emmausu” u Potočarima

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Direktor Biblioteke ”Behram-beg” u Tuzli Admir Muratović i bibliotekar Sead Husić su 06. 06. 2022. godine posjetili Udruženje ”HO Međunarodni forum solidarnosti Emmaus” u Potočarima i tom su prilikom učenicima i učenicama, koji su smješteni u ”Emmausu”, predstavili Biblioteku i govorili o drugim temama. Direktor Biblioteke govorio je o razvoju i radu Biblioteke te je prisutne upoznao na koji se način može postati našim članom i korisnikom, s posebnim akcentom i prilikama koje su bitne učenicima/ama koji su udaljeni od Tuzle te su, u tom smislu, poduzete aktivnosti koje će olakšati pristup lektirnoj građi i drugim knjigama koje zanimaju učenike/ce ”Emmausa”.

S druge strane, bibliotekar Sead Husić govorio je o bosanskom jeziku, o kulturi njegovanja maternjega jezika, kulturi čitanja, te je prisutne, u kratkim crtama, upoznao s nekim našim bosanskohercegovačkim i bošnjačkim klasicima, poput Mehmedalije Maka Dizdara, Skendera Kulenovića, Mehmeda Meše Selimovića, Nafije Sarajlić i dr. Također, bibliotekar Husić je predstavio svoj književni rad i upoznao učenike/ce na koji način se može objaviti knjiga.

Ova posjeta ”Emmausu” itekako je bitna i važna te ćemo u narednom periodu, uz  planirane i dogovorene aktivnosti, na ovaj ili sličan način ostvarivati saradnju.

 

Najpopularnije