Poklonjene knjige

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Našoj biblioteci je profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli dr. Amira Turbić-Hadžagić poklonila knjige koje su od izuzetnog značaja za naše korisnike i istraživače. Prije svega mislimo na Opću i nacionalnu enciklopediju, ali i knjige iz usmene bošnjačke književnosti, savremene književnosti, među kojima imamo klasike iz naše književnosti, ali i svjetske, i knjige koje se bave historijom Bosne i Hercegovine. Ovo je lijepa prilika da podsjetimo na ova ili slična darivanja koja su u našem društvu pomalo zaboravljena i naravno zahvaljujemo profesorici na ovim knjigama, koje su već na raspolaganju našim korisnicima.

Spisak knjiga koje je Biblioteci poklonila dr. Amira Turbić-Hadžagić:

Opća i nacionalna enciklopedija
Muhammed Gazali, Staze sljedbenika islama
Muslimani u BiH
Jusuf el-Kardavi, Islamsko pravo
Prof. dr. Galib Šljivo, Orašje
Mehmed Kico, Bosanski jezik i baštinici
Zilhad Ključanin, Ključ
Vijećanje bošnjačkih prvaka u Tuzli 1831. godine
Amira Dervišević, Novelistička i šaljiva priča u bošnjačkoj usmenoj prozi
Bošnjačka pismohrana
Enver Imamović, Porijeklo i pripadnost stanovništva BiH
Dr. Salih Kulenović, Gračanica i okolina
Sejfulah Imamović, Vukovije
Zlatan Delić, Sociologija
Mevlud u životu i kulturi bošnjaka
Fatima Pelesić Muminović, Ime
Safet-beg Redžepašić Bašagić, Rofanda iz hercegovačke Dubrave
Herman Hese, Stepski vuk
Dr. Rasim Muminović, Fenomenologija srpske genocidne svijesti
Marcel Proust, Put k Swannu; Combray
Honore de Balzac, Sjaj i bijeda kurtizana
Ismail Kadare, General mrtve armije
Ahmed Muradbegović, Haremska lirika; Haremske novele
Ebdul Kasim Firdusi, Rustem i Suhrab
Enes Duraković, Govor i šutnja tajanstva
Ibrahim Kajan, Tragom Božijeg Poslanika
Thomas Mann, Smrt u veneciji
Đenana Buturović, Bosansko-muslimanska usmena epika
Orhan Pamuk, Zovem se Crvena
Rusmir Mahmutćehajić, Malo znanja
Ervin Jahić, Ispod jezika
Bosanski jezik – Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika 4
Bosanski jezik – Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika 4
S. Kulenović R. Djedović, Srebrenik historijsko-etnografske skice
Zbornik radova Tuzla, grad na zrnu soli
Dr. Rešid Hafizović, Ibn Arebijevo filozofsko teološko učenje o logosu
Ajka Tiro Srebreniković, Davna svitanja
Tariq Ali, Sjene narova drveta
Safvet-beg Bašagić Izabrana djela
Rusmir Mahmutćehajić, Preko vode
Muhamed Filipović, BiH
Skender Kulenović, Gromovo đule
Slavko Mićanović, Zlatna Ptica
Valerija Skrinjar-Tvrz, Bosonoga
Nusret Idrizović, Mrav i Aždaha
Pero Zubac, Pojmovnik
Husein Dervišević, Prodavac osmeha
Vuk Cerović, Preci i potomci
Aleksa Mikić, Sunčana obala
Nikola Martić, Stablo nasred svijeta
Šimo Ešić, Rudarev kućerak
Ismet Bekrić, Izabrane pjesme
Vladimir Čerkez, Breza među rovovima
Advan Hozić, Vrabac s puškom
Zbornik radova Municipium Malvesiatium Skelani Srebrenica

Najpopularnije