Obilježen Svjetski dan arapskog jezika

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Svake se godine 18. decembra obilježava Svjetski dan arapskog jezika, koji je jedan od šest službenih jezika Ujedinjenih nacija. Razlog proglašenja arapskog jezika kao svjetskog leži u čijenici da je to bio jezik nauke i kulture u srednjem vijeku te je, shodno tome, izuzetno doprinio da se znanje, kultura i civilizacija na najljepši način ogledaju u ovom jeziku.

Ove je godine Behram-begova medresa, kao i prethodnih, 19. 12. 2022. godine obilježila ovaj značajan dan, a učešće u ovom obilježavanju uzela je i Biblioteka ”Behram-beg”. Predavanje o arapskom jeziku, njegovom razvoju i značaju u današnjem vremenu održao je direktor Biblioteke Admir Muratović, a bibliotekar Jusuf Džafić je autor izložbe knjiga o arapskom jeziku, koja je postavljena u Amfiteatru Medrese i koja se može vidjeti u narednim danima. Treba napomenuti da su u pitanju stare knjige iz fundusa naše biblioteke. Također, u sklopu ovoga obilježavanja na panoima su postavljeni radovi učenika Medrese koji su za temu imali arapski jezik.

U sklopu ovog obilježavanja uručeni su certifikati onim učenicima Medrese koji su pohađali Kurs intenzivnog učenja arapskog jezika ”Tawasul”, a koji Medresa realizuje s Kulturnim centrom ”Kralj Fahd” iz Sarajeva.

Najpopularnije