Nove knjige u Biblioteci

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

 

Biblioteka ”Behram-beg” nastavlja sa svojim planiranim aktivnostima. Ovih dana smo ponovo nabavili nove knjige za naše korisnike. Jedan dio knjiga je poklonjen od Orijentalnog instituta u Sarajevu, čime je nastavljena naša stalna saradnja. Drugi dio je, također, donacija od Centra za napredne studije u Sarajevu a treći dio su otkupljene knjige od Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka u Sarajevu. Naša je Biblioteka sada bogatija za nove knjige iz historije, islamskih nauka, kulturne prošlosti Bošnjaka, nekih lektirnih naslova i drugih koji će biti od koristi našim korisnicima.

Ova stalna aktivnost nabavke knjiga pokazuje jako dobre rezultate te nas motiviše da još više istrajavamo na tome. U narednom periodu očekujte slične projekte iz Biblioteke ”Behram-beg”.

Koristimo se prilikom i zahvaljujemo pomenutim institucijama na prijemu, saradnji i nastavku naših zajedničkih projekata.

Najpopularnije