Nove knjige u Biblioteci ”Behram-beg”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Biblioteka ”Behram-beg” nastavlja sa svojim planiranim aktivnostima. Ovih dana smo ponovo nabavili nove knjige za naše korisnike. Jedan dio knjiga je poklonjen od Orijentalnog instituta u Sarajevu, čime je nastavljena naša stalna saradnja. Drugi dio je, također, donacija od Centra za napredne studije u Sarajevu. Naša je Biblioteka sada bogatija za nove knjige iz historije, islamskih nauka, kulturne prošlosti Bošnjaka i sl. Ovom prilikom uručene su zahvalnice pomenutim institucijama uz želju da se saradnja i dalje nastavi na obostrano zadovoljstvo.

Koristimo se prilikom i zahvaljujemo pomenutim institucijama na prijemu, saradnji i nastavku naših zajedničkih projekata.

Najpopularnije