Mustafa Sibai, “Poslanikov životni put – pouke i poruke”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Knjiga Poslanikov životni put – pouke i poruke, koju je napisao Mustafa Sibai (1915-1964), sirijski azharski učenjak, predstavlja nesvakidašnju siru (Vjerovjesnikovu biografiju) koja se fokusira na pouke i poruke koje možemo izvući iz Poslanikovoga života i djela. Prevodilac je Ahmet Alibašić. Knjiga je prevedena na bosanski jezik 1994. godine.

Iako je Sibaijeva sira maloga formata (cijela knjiga u prevodu na bosanski jezik sadrži svega 107 stranica), ona je bogata poukama koje nosi životopis Muhammeda, a.s. Djelo sadrži uvodni dio, šest poglavlja, bilješku o autoru i izvode iz autorove knjige „Ovome me naučio život“. Uvodni dio se sastoji iz sljedećih naslova: Predgovor; Uvod; Specifičnost Poslanikove, a.s., biografije; Izvori Poslanikove biografije; Kasniji razvoj pisanja u oblasti sire. Pouke i poruke dolaze nakon svakog od šest poglavlja i zauzimaju ravno 50 stranica, što predstavlja skoro pola knjige. Ukupno ima 99 pouka i poruka.

U prvom poglavlju se govori o Muhammedovom, a.s., životu prije poslanstva. Na kraju poglavlja je osam pouka i poruka koje izvlačimo iz Poslanikovog pretposlaničkog života. Drugo poglavlje je o Poslanikovom životu od početka poslanstva do seobe u Abesiniju. Na kraju drugog poglavlja je 11 poruka. U trećem poglavlju je riječ o periodu Vjerovjesnikovog životopisa od seobe u Abesiniju do seobe u Medinu. Poglavlje je popraćeno s devet poruka. Četvrtvo poglavlje se bavi događajima iz sire od Hidžre do učvršćivanja Božijeg Poslanika u Medini. U njemu je sadržano i 16 pouka. U petom poglavlju se radi o ratnim pohodima Božijeg Poslanika, a.s. Izdvojeno je 11 najznačajnijih: bitka na Bedru, bitka na Uhudu, bitka sa Benu-n-Nedirom, bitka protiv Saveznika (bitka na Hendeku), bitka protiv Benu Kurejze, Izlazak na Hudejbiju, bitka na Hajberu, bitka kod Mu'te, Osvojenje Mekke, bitka na Hunejnu, pohod na Tebuk. Navedena je i 31 poruka i pouka iz Vjerovjesnikovih ratnih pohoda. Šesto poglavlje donosi najznačajnije događaje nakon Osvojenja Mekke: bitka na Hunejnu, rušenje idola, pohod na Tebuk, Oprosni hadždž, vojna misija Usame ibn Zejda i smrt Božijeg Poslanika, s.a.v.s. Kroz poglavlje su spomenute 24 poruke.

Cilj pisanja ove knjige, kako je pisac istakao u svom pregovoru, jeste ukazati na najznačajnije aspekte uzoritosti Vjerovjesnikovog života o kojima bi svaki musliman, daija, misionar islama i poznavalac islamskog prava trebao dobrano porazmisliti i predočiti ih sebi, kako bi se imao čast povoditi za Muhammedom, a.s., da bi mu se otvorila vrata uspjeha na putu pozivanja u vjeru, vrata Božijeg zadovoljstva i primanja, te kako bi bio ovjekovječen s Muhammedom, a.s., u džennetskim baščama.

Knjiga nije detaljna biografija našeg Vjerovjesnika, a.s., niti to treba da bude. U njoj su ukratko obrađeni najvažniji događaji iz njegovog života, te navedene pouke i poruke do kojih je autor došao, studiozno proučavajući siru. Djelo je namijenjeno prije svega studentima i studenticama islamskih nauka, budući da ga je Sibai napisao preradivši svoje bilješke s predavanja koja je držao studentima prve godine na Fakultetu islamskog prava Univerziteta u Damasku, na predmetu Sira.

Ova sira je prevedena na bosanski jezik i tako učinjena dostupnom i našoj čitalačkoj publici. Pošto je pisana lahkim stilom, može je čitati i naša ulema (imami, hatibi, muallimi, muderrisi, vjeroučitelji), ali i običan bosanski čovjek. Može se koristiti kao pomoćna literatura u mektebskoj i vjeronaučnoj nastavi, ali i kao priručnik iz sire za sve one koji hoće da prodube ili obnove svoje znanje o životu posljednjeg Allahovog poslanika – Muhammeda, a.s.

Čitajući ovo djelce, poglavito pouke i poruke, upoznajemo se s Vjerovjesnikovim likom i djelom. Ovo zanimljivo štivo, napisano stilom koji je razumljiv običnom čitaocu, najiskrenije preporučujemo za čitanje korisnicima naše Biblioteke, a posebno omladini.

Najpopularnije