”Muhammed, a. s., u očima naše uleme, Knjiga 1, Period od Austro-Ugarske do kraja II svjetskog rata”, priredili: Husejin Smajić i Nezir Halilović, El-Kalem, Sarajevo, 2018.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Knjiga ”Muhammed, a. s., u očima naše uleme, knjiga 1, Period od Austro-Ugarske do kraja II svjetskog rata”, koju su priredili Husejin Smajić i Nezir Halilović, predstavlja zbornik i kompilaciju radova bošnjačkih učenjaka u razdoblju od početka austrougarske okupacije 1878. godine do kraja II svjetskog rata 1945. godine. Recenzenti su dr. hfz. Safvet Halilović i Hadžem Hajdarević.

Djelo je nastalo dugotrajnim i iscrpnim istraživanjem bosanskohercegovačke pisane riječi (periodike i monografskih publikacija). Sadrži analizu i izbor tekstova u kojima su naši alimi tretirali određeni dio ili cjelokupnu siru (životopis Muhammeda, a. s.). Knjigom nisu obuhvaćeni radovi iz oblasti tefsira, hadisa, fikha i ostalih islamskih nauka, već radovi koji imaju prvenstveno za cilj da prikažu Vjerovjesnikovu biografiju. Obrađen je veliki broj tekstova, uglavnom iz sljedećih domaćih glasila: ”Behar”, ”Novi Behar”, ”Hikjmet”, ”Glasnik”, ”Takvim”, ”El-Hidaje”, ”Gajet”, ”Tarik” itd. Tu su i monografska bošnjačka djela, među kojima su i tri naša najznačajnija mevluda nastala u tom periodu (Gaševićev, Bašagićev i Zenunovićev). Materijal je poredan tematski, prateći hronologiju Poslanikovih životnih događaja: od ambijenta u kojem se pojavio i rođenja, preko djetinjstva, mladosti, ženidbe i muževnog doba, do mekanskog i medinskog razdoblja Objave.

Zbornik svjedoči turbulentnom dobu u bošnjačkoj historiji i predstavlja dokaz da se bošnjačka pisana riječ uvijek bavila sirom Muhammeda, a. s. Knjiga se sastoji iz Predgovora i pet dijelova: Prvi dio: Životopis Muhammeda, a. s., iz pera naše uleme; drugi dio: Opisi Muhammeda, a. s.; treći dio: Izbor eseja o životu Muhammeda, a. s.; četvrti dio: Biografije odabranih autora koji su pisali o Muhammedu, a. s., tokom perioda 1879–1945; peti dio: Izvori i literatura.

Prvi dio ima 20 naslova: Bošnjaci o ambijentu u kome se pojavio Muhammed, a. s. –  Arabiji; Rođenje Muhammeda, a. s.; Djetinjstvo Muhammeda, a. s.; Mladost Muhammeda, a. s.; Ženidba i muževno doba Muhammeda, a. s.; Prva objava; Prva hidžra u Abesiniju; Hidžra; Medinski period; Najznačajniji događaji prve godine po Hidžri; Najznačajniji događaji druge godine po Hidžri; Najznačajniji događaji treće godine po Hidžri; Najznačajniji događaji četvrte godine po Hidžri; Najznačajniji događaji pete godine po Hidžri; Najznačajniji događaji šeste godine po Hidžri; Najznačajniji događaji sedme godine po Hidžri; Najznačajniji događaji osme godine po Hidžri; Najznačajniji događaji devete godine po Hidžri; Najznačajniji događaji desete godine po Hidžri; Najznačajniji događaji jedanaeste godine po Hidžri.

Drugi dio sadrži 17 naslova. To su: Hafiz Salih Gašević o Muhammedu, a. s.; Muhamed Seid Serdarević o Muhammedu, a. s.; (Abdul) Aziz Sultanović o Muhammedu, a. s.; Safvet-beg Bašagić o Muhammedu, a. s.; Hajrudin Bujukalić o Muhammedu, a. s.; Osman N. Hadžić o Muhammedu, a. s.; Ibrahim Haki hadži Čokić o Muhammedu, a. s.; Adil Abdurahman Čokić o Muhammedu, a. s.; Hamdija Mulić o Muhammedu, a. s.; Džemila Hanumica Zekić o Muhammedu, a. s.; Mustafa Hadžimulić o Muhammedu, a. s.; Nazif Resulović o Muhammedu, a. s.; Mustafa Hadžimulić o Muhammedu, a. s.; Abdulah Dervišević o Muhammedu, a. s.; Kasim Dobrača o Muhammedu, a. s.; Mustafa Busuladžić o Muhammedu, a. s.; Mehmed Handžić o Muhammedu, a. s.

Treći dio se sastoji iz 10 naslova, odnosno eseja: Munir H. Šahinović: Oda Muhamedu a. s.; Alija Nametak: Uz rođenje Muhammeda, Božijeg Poslanika; Mustafa Hadžimulić: Savjeti Muhamed (a. s.) H. Aliji (r. a.); Hafiz Muhamed Pandža: Na velike dane Kurban-bajrama; H. Mehmed Handžić: O ljubavi prema Božijem poslaniku Muhamedu a. s.;  Hamdija Mulić: Na putu svjetlosti – (Prigodom rođenja Muhammeda a. s.); H. Mehmed Handžić: Alejhisselamova ratna oprema; Husein Đozo: Muhamed, a. s., kao borac; Dr. Hazim Šabanović: Muhamed, a. s., u svjetlu evropske kritike; Ešref Čampara: Muhamed, a. s., o nauci i prosvjeti.

Četvti dio donosi biografije 30 bošnjačkih intelektulaca koji su obrađivali Poslanikovu siru u periodu 1879–1945. Biografije su poredane hronološki, onako kako su pisali na temu Muhammeda, a. s. To su sljedeći autori: Salih Gašević (1850– 1898/99), Musa Ćazim Ćatić (1878–1915), Muhamed Seid Serdarević  (1882–1918), Osman Đikić (1879–1912), Safvet-beg Bašagić (1870–1933), Abdulaziz Sultanović (?-iza 1959), Hajrudin Bujukalić (1908–1977), Sejid Zenunović (1875–1932), Munir Ekremov Šahinović (1910–1945), Abdurahman Adil Čokić (1888–1954), Osman Nuri Hadžić (1869–1937), Husein Šehić (1910–1973), Alija Nametak (1906–1987), Ibrahim Hakki Čokić (1871–1948), Džemila Hanumica Zekić (1917–2004), Hamdija Mulić (1881–1944), Muhamed Mašić (1913–1978), Mustafa Hadžimulić (1911– 1944/45), Muhamed Pandža (1897–1962), Nazif Resulović (1886–1985), Ismet Žunić (1914–1945), Hazim Šabanović (1916–1971), Mehmed Handžić (1906–1944), Mustafa Busuladžić (1914–1945), Abdulah Dervišević (1909–1981), Ibrahim Trebinjac (1912–1982), Muhamed Pašić (1891–1980), Husein Đozo (1912–1982), Kasim Dobrača (1910–1979), Mehmed Mujezinović (1913–1981). Međutim, priređivači su ispustili biografije nekoliko pisaca, čije su uratke koristili i citirali: Ešref Čampara (1922–2002), Nedžmedin Besimović, Muhamed Zahirović (1888– 1931), A. R. Šabić?

Peti dio predstavlja popis 76 radova (knjiga i članaka) koje su priređivači koristili pri sastavljanju ovog izbora.

Cilj pisanja ove knjige, kako ističu urednici, jeste da se čitaocima pruži prilika pratiti koliko je konstantna i snažna slika naše uleme o Božijem Poslaniku, a. s., tokom najburnijih perioda naše historije. Dotična slika bjelodano pokazuje koliko je ljubav prema Poslaniku, a. s., utkana u samu srž naše islamske tradicije. Družeći se s tekstovima naših učenjaka, čitatelj ovog zbornika ima priliku da se upozna s našim domaćim stavovima i pogledima na Vjerovjesnikovu siru u periodu 1879–1945. godine. Čak i u tom teškom razdoblju, u Bosni nije bilo nijednog vremenskog perioda bez uleme, koja je nastojala da našem narodu prenese vjerodostojnu sliku islama i lik i djelo Muhammeda, a. s., kako u cjelini, tako i u pojedinim segmentima njegovog života. Ovo zanimljivo štivo preporučujemo za čitanje korisnicima naše biblioteke, kako bi se istovremeno upoznali i s Poslanikovim sirom, a i s bošnjačkim djelima iz te oblasti.

Najpopularnije