Mirko Kovač – ”Grad u zrcalu”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Treći majski lektirni četvrtak rezervisan je za Mirka Kovača i njegov roman Grad u zrcalu. Ovaj roman, koji je objavljen 2007. godine, je pobudio veliki interes kod čitalačke publike. Ispripovijedan u prvom licu sa autobiografskim elementima, Kovač donosi sjećanje na izgubljeni zavičaj Hercegovine u kojem se prelama porodična priča, tj. odnos između oca i sina. Nadalje, ono što je u narativnom smislu bitno je postupak u kojem se autor poigrava sa svojom pripovjedačkom pozicijom. Autoreferencijalnost, s jedne strane, i ispisivanje fragmenata vlastite poetike i promjena unutar nje ovaj roman čini više autobiografskim. Zapravo, Grad u zrcalu je sinteza svih Kovačevih prethodnih romana, primjećuje književna kritika.

Na sljedećem linku pogledajte videozapis o ovoj knjizi o kojoj govore savremeni teoretičari i profesori književnosti:

Najpopularnije