Melida Travančić, ”Veo nad rijekom C”, JU ”Ratkovićeve večeri poezije”, Bijelo Polje, 2022.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Knjiga pod jako neobičnim naslovom ”Veo nad rijekom C” Melide Travančić je proizvod kulturnih konteksta i obrazaca u najširem smislu. Zapravo, lirska subjekta lirski inovativno mapira crnogorsku kulturu na način kako je to, budući da se radi o putopisnoj poeziji, moguće – u susretu s Drugim, s drugom kulturom, ona istražuje određene, prema uvjerenju lirske subjekte, bitne historijske i geografske odrednice koje su nosioci raznih značenja koja u pjevanju Melide Travančić postaju nešto drugo. Naime, koliko god predstave o određenim historijskim znamenitostima i udesima, toponimima, značajnim i manje značajnim crnogorskim mjestima, na momente mogu postati činjenice ili to jesu, to lirsku subjektu, naravno, ni najmanje ne zanima, jer ona na drugi način misli o njima te jasno kaže: ”ulazim u novi svijet” (…) ”ovdje je sve umjetnost”. Čitav taj ”epski kolorit”, i ne samo epski, je književna građa koju Melida Travančić transformiše u nešto drugo, a to je potencijal više, što umjetnost uvijek jeste. Taj prvi sloj ove knjige u tematsko-motivskom smislu za rezultat ima lirsko pjevanje koje problematizira, dovodi u pitanje, te se na rezigniran način odnosi prema tome jer, pjesnički jezik ulazi u svijet doslovnosti s ciljem da bi od njega napravio figuru – pa mauzolej nije mauzolej nego susret s nemogućim, molitva na rijeci postaje sumnja, sahat-kula postaje smrt, a tuga žene prelazi u pjesmu – na ono mjesto ili mjesta na kojem se najbolje, ma šta god da to značilo, artikuliše ženski glas u našem društvu.

S druge strane, ova se knjiga u dijaloškom i interpretativnom smislu dokraja otkriva upravo preko geografskih činjenica, budući da neke pjesme ovdje mogu se smatrati hermetičnim, ali Melida Travančić kroz formu dnevnika na kraju svake pjesme zapisuje toponime i datume te na taj način proširuje značenje vlastite pjesme i reinterpretira / lirski artikuliše, govorimo li pjesničkim jezikom, okamenjene pojmove, čineći ih sada živim na jedan drugi način – suptilniji. Na tom fonu zapravo govorimo o knjizi pjesama koja sublimira putopisnu formu, a nije putopis, te kombinuje različite forme iskaza koje na kraju u potpunosti su lirski zaokružene. Nije slučajno da se ova knjiga otvara gradom, jer kako misliti o gradu, u užem i širem značenju, na jedan drugi način kao početnom i završnom mjestu koje nas itekako određuje danas u 21. stoljeću – možda je, upravo, ”Veo nad rijekom C” Melide Travančić izuzetno, koliko god naivno zvuči, lirsko rješenje.

Knjiga ”Veo nad rijekom C” nagrađena je Književnom nagradom ”Ismet Rebronja” za knjigu objavljenu u 2022. godini, a, kako su naveli u žiriju, koliko god su postojali književno-estetski razlozi da se na prvoj dodjeli Književne nagrade ”Ismet Rebronja” artikuliše ženski glas, postoji i još jedan drugi, vanknjiževni kontekst. Melida Travančić ovom knjigom zalazi u prostor druge kulture i drugog naroda – te na taj način poništava stereotipe nekih drugih o nama – evo i ovo smo mi, ne samo ono što o nama misle.

Knjigu pod naslovom ”Veo nad rijekom C” Melide Travančić možete pronaći na policama naše biblioteke.

Najpopularnije