Martin Lings (Ebu Bekr Siradžuddin), “Muhammad”, Ljiljan, Sarajevo, 1995.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Knjiga Muhammad: život vjerovjesnika islama zasnovan na najranijim izvorima predstavlja jednu od najbolje dokumentovanih, najtemeljitijih i najiscrpnijih sira (biografija Muhammeda, a. s.). Njen autor je Martin Lings (1909-2005), poznat i kao Ebu Bekr Siradžduddin, čuveni engleski muslimanski spisatelj, naučnik i filozof. Knjigu su na bosanski jezik prevele Amra Sulejmanović-Hajdarević i Indira Ustavdić.

Djelo je podijeljeno na 85 glava: I Hram Božiji; II Veliki gubitak; III Kurejšije iz doline; IV Nadoknada gubitka; V Zavjet na žrtvovanje; VI Potreba za poslanikom; VII Godina slona; VIII Pustinja; IX Dva gubitka; X Monah Behira; XI Viteški savez; XII Pitanje ženidbe; XIII Domaćinstvo; XIV Obnova Kabe; XV Prve kur'anske objave; XVI Molitva; XVII „Opominji rodbinu svoju“; XVIII Kurejšije preduzimaju korake; XIX Evs i Hazredž; XX Ebu Džehl i Hamza; XXI Kurejšije nude i zahtijevaju; XXII Vođe Kurejšija; XXIII Čuđenje i nada; XXIV Obiteljski raskoli; XXV Čas neizbježni; XXVI Tri pitanja; XXVII Abisinija; XXVIII Omer; XXIX Izopćenje i njegovo ukidanje; XXX Džennet i život vječni; XXXI Godina žalosti; XXXII „Svjetlost lica Tvoga“; XXXIII Nakon godine žalosti; XXXIV Jesrib se odaziva; XXXV Mnogo iseljenja; XXXVI Zavjera; XXXVII Hidžra; XXXVIII Ulazak u Medinu; XXXIX Sklad i razdor; XL Novo domaćinstvo; XLI Na pragu rata; XLII Pohod na Bedr; XLIII Bitka na Bedru; XLIV Povratak poraženih; XLV Zarobljenici; XLVI Benu Kajnuka’; XLVII Smrti i vjenčanja; XLVIII Ljudi sa sofe; XLIX Povremeni ratovi; L Pripreme za bitku; LI Pohod na Uhud; LII Bitka na Uhudu; LIII Osveta; LIV Pokop šehida; LV Nakon Uhuda; LVI Žrtve osvete; LVII Beni Nadir; LVIII Mir i rat; LIX Jarak; LX Opsada; LXI Pleme Beni Kurejza; LXII Nakon opsade; LXIII Licemjeri; LXIV Ogrlica; LXV Laž; LXVI Kurejšije se dvoume; LXVII „Pobjeda jasna“; LXVIII Nakon Hudejbije; LXIX Hajber; LXX „Koga najviše voliš?; LXXI Nakon Hajbera; LXXII Malo hodočašće i njegove posljedice; LXXIII Smrt i nagovještaj rođenja; LXXIV Narušavanje primirja; LXXV Oslobađanje Mekke; LXXVI Bitka na Hunejnu i opsada Taifa; LXVII Pridobijanje; LXXIX Tebuk; LXXX Nakon Tebuka; LXXXI Stepeni; LXXXII Budućnost; LXXXIII Oproštajno hodočašće; LXXXIV Izbor; LXXXV Nasljedstvo i ukop.

O Poslaniku islama Lings je pisao s punom odgovornošću, znanjem, spisateljskim entuzijazmom i ljubavlju. U pisanju se koristio najranijim djelima, iz prva tri stoljeća, koja govore o Muhammedu, a. s., kao što su: Sira Ibn Ishaka u redakciji Ibn Hišama, Tabekat Ibn Sa'da, Megazi Vakidija, Ahbaru Mekka Ezrekija, historija Tarihu-r-rusul ve-l-muluk Taberija itd. Njegova sira je sveobuhvatna, autorativna i internacionalno prihvaćena. Stoga ne treba da čudi da je prevedena na najmanje 12 svjetskih jezika.

Lingsov stil je književni, pripovjedački, pitak, jasan i sažet. Autentično i inspirativno kazivanje, koje krasi istovremeno i jednostavnost i grandioznost. Pisac pokušava da, kroz lahka i precizna objašnjenja historijskih događaja, približi Vjerovjesnikov životopis, kako muslimanima (i običnom muslimanskom čovjeku, ali i islamskom učenjaku), tako i nemuslimanima. Siradžuddin je uspio da vjerno prikaže sve društvene uloge koje je Muhammed, a. s., obnašao tokom svog života: Božiji poslanik; nježan otac, pažljiv suprug, voljeni staratelj; pouzdani prijatelj, dragi rođak, uzorni građanin; vojskovođa, ratnik, državnik, diplomata, trgovac, učitelj, pedagog, psiholog, sociolog itd.

Ovo doista značajno i argumentovano štivo najiskrenije preporučujemo za čitanje korisnicima naše Biblioteke.

Najpopularnije