Konstituisan novi saziv Upravnog odbora Biblioteke

Dana 20.05.2021. godine konstituisan je novi saziv Upravnog odbora Biblioteke ”Behram-beg”. Rješenjem Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za predsjednika Upravnog odbora imenovan je mr. Halil Mehanović, a Emina Hatunić za člana. Treći član Upravnog odbora kojeg imenuje Vlada TK još uvijek nije imenovan.

Direktor Biblioteke Admir Muratović zahvalio je novim članovima Upravnog odbora na njihovom pristanku da na ovaj način dadnu doprinos radu i općem prosperitetu Biblioteke, te je zahvalio prethodnom predsjedniku Upravnog odbora Muhamedu Hasanspahiću za nesebično zalaganje, doprinos i podršku rada i razvoja ove institucije kulture u prethodnom periodu.

Najpopularnije